Lana Evans

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwyddor Chwaraeon

Lana Evans

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwyddor Chwaraeon

Nod yr ymchwyl yw darganfod a datblygu sut mae chwaraeon yn ehangu ar y cyfleoedd i blant fedru ymarfer eu Cymraeg y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.

Dyddiad Cychwyn: 1 October 2014