Christopher Nettle

Prifysgol Abertawe: Peirianneg

Christopher Nettle

Prifysgol Abertawe: Peirianneg

Mae’r ymchwil yn gymysgedd o waith damcaniaethol ac arbrofol sy'n canolbwyntio ar ymddygiad polymer o grachboer gan ddioddefwyr COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

Mae hwn yn waith arbrofol a gaiff ei berfformio gan ddefnyddio rheometer, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr ymchwilio i briodweddau fisgo-elastig crachboer. Mae’n waith theori sy’n gofyn am lawer o ddarllen cefndirol er mwyn sicrhau sylfaen gadarn mewn Ffiseg polymer. Cyfrifir hafaliad cyfansoddol sy'n dynodi fisgo-elastigedd crachboer dan amodau llinol.

Gellir defnyddio modelu cyfrifiadurol er mwyn cymharu'r hafaliad cyfansoddol â data arbrofol er mwyn cadarnhau bod y model a gyfrifir yn ddisgrifiad da o strwythur ac ymddygiad crachboer.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012