Cynhadledd Ymchwil 2022

Cynhadledd Ymchwil, 30 Mehefin 2022

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddod ynghyd, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

a thrwy gyfrwng rhithiol

Cynhadledd Ymchwil 2022

Cofrestru
Rhaglen y Gynhadledd

Cynadleddau'r Gorffennol

Ceir cyfoeth o wybodaeth am rai o gynadleddau ymchwil y gorffennol ar y Porth Adnoddau, gan gynnwys papurau a phosteri:

Rhwng y ddwy gynhadledd, cyfrannodd 24 o fyfyrwyr ôl-radd a staff academaidd at y digwyddiad trwy gyfrwng papur neu boster ymchwil, a derbyniwyd dros 350 o gofrestriadau gan unigolion ar draws y sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a thu hwnt.

 

Cysylltwch â ni trwy Trydar @olraddccc neu ar e-bost: datstaff@colegcymraeg.ac.uk.