Cynhadledd Ymchwil Rithiol

Cynhadledd Ymchwil Rithiol 2020 (ar-lein)

Cynhadledd rhyngddisgyblaethol blynyddol yw Cynhadledd Ymchwil Cyfrwng Cymraeg y Coleg. Gwahoddir gwyddonwyr, dyniaethwyr a chymdeithasegwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt i ddod ynghyd, er mwyn rhannu ffrwyth eu hymchwil academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg a chwrdd ag ysgolheigion eraill.

 

Trefnir y gynhadledd fel rhan o raglen hyfforddi'r Coleg ar gyfer staff academaidd, myfyrwyr ôl-raddedig a chymrodyr ôl-ddoethuriaeth, ac anogir deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn enwedig i fynychu a chyflwyno papurau ymchwil.

 

Prif bwrpas y gynhadledd yw i roi cyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion Cymraeg eu hiaith i dorri eu dannedd ar gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa o gyfoedion. Gwahoddir darlithwyr mwy profiadol i fynychu’r digwyddiad hefyd, fel y gallant rannu eu harbenigedd gyda’r cyfranwyr a helpu ysgogi ysbryd o gydweithio rhyng-sefydliadol a thrawsbynciol.

 

Cynhaliwyd Cynhadledd Ymchwil 2020 fel digwyddiad rhithiol ar 1 Gorffennaf. Cafwyd cefnogaeth gref i'r Gynhadledd ac i'r 13 o fyfyrwyr ôl-radd ac academyddion a gyflwynodd bapur neu boster ymchwil, gyda dros 200 o unigolion yn cofrestru.

 

Am fwy o wybodaeth ac i gael mynediad at bopeth oedd yn ymwneud a'r gynhadledd, gan gynnwys mynediad at y papurau a phosteri ymchwil, ewch i'r Porth Adnoddau.

 

Cysylltwch â ni trwy Trydar @olraddccc neu ar e-bost: datstaff@colegcymraeg.ac.uk