Llysgenhadon Ôl-radd

Wyt ti awydd bod yn Llysgennad Ôl-radd i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol? Rydyn ni'n recriwtio ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

 

Anfon e-bost at Elliw (e.roberts@colegcymraeg.ac.uk) i dderbyn copi o'r Swydd Ddisgrifiad a'r Ffurflen Gais.

 

Mae'r Llysgenhadon Ôl-radd yn cyd-weithio a dau o swyddogion y Coleg; Lois, Swyddog Datblygu Ymchwil a Hyfforddiant, ac Elliw, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, bydd y Llysgenhadon yn cyfrannu podlediadau i 'Sŵn y Stiwdants', blogio a flogio am fywyd myfyriwr ôl-radd a chyfrannu a chodi ymwybyddiaeth o’r Rhaglen Sgiliau Ymchwil. Byddant hefyd yn cyflwyno erthygl i Gwerddon fach yn ystod eu blwyddyn fel llysgennad.

 

I glywed y diweddaraf, dilynwch ein cyfrif Trydar @olraddccc ac ymunwch a'r Gymuned Ôl-radd.

 

Diolch i'n Llysgenhadon Ôl-radd am eu gwaith gwych yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.  Mae bywgraffiad pob un i'w gweld isod! 

Elliw Dafydd, Prifysgol Bangor

MA Hanes Cymru

darllen mwy…

Elain Rhys, Prifysgol Bangor

MRes-Astudiaethau o drefniannau gwerin lleisiol Grace Williams (1906-77)

darllen mwy…

Cara Rogers, Prifysgol Caerdydd

MScEcon Welsh Government and Politics

darllen mwy…

Rhodri Llŷr Evans, Prifysgol Manceinion

PhD Cemeg- FAUST (Foldamers As Unnatural Signal Transducers)

darllen mwy…

Cadi Williams, Prifysgol Bangor

PhD Cerdd – diffinio hunaniaeth greadigolac artistig y Cymry Cymraeg ym myd adloniant Cymru yn ystod yr hanner canrif ddiwethaf.

darllen mwy…

Seren, Prifysgol Bangor

PhD: Llwyth gwaith a risg anafiadau rygbi’r undeb

darllen mwy…

Meilyr Jones, Prifysgol Met Caerdydd

PhD: Astudiaeth feirniadol o ddefnydd y Gymraeg ar gyfryngau cymdeithasol chwaraeon

darllen mwy…