Llysgenhadon Ôl-radd

Mae'r Llysgenhadon Ôl-radd yn cyd-weithio a dau o swyddogion y Coleg; Lois, Swyddog Datblygu Ymchwil a Hyfforddiant, ac Elliw, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, bydd y Llysgenhadon yn cyfrannu podlediadau i 'Sŵn y Stiwdants', blogio a flogio am fywyd myfyriwr ôl-radd a chyfrannu a chodi ymwybyddiaeth o’r Rhaglen Sgiliau Ymchwil. Byddant hefyd yn cyflwyno erthygl i Gwerddon fach yn ystod eu blwyddyn fel llysgennad.

I glywed y diweddaraf, dilynwch ein cyfrif Trydar @olraddccc ac ymunwch a'r Gymuned Ôl-radd.

Mae llysgenhadon 2021/22 wedi cael eu penodi ac mae mwy o wybodaeth i'w ganfod isod:

Alpha Evans, Prifysgol Abertawe

PhD Cymraeg

darllen mwy…

Rhodri Llŷr Evans, Prifysgol Manceinion

PhD Cemeg- FAUST (Foldamers As Unnatural Signal Transducers)

darllen mwy…

Manon Owen, Prifysgol Leeds

PhD

darllen mwy…

Heledd Ainsworth, Prifysgol Caerdydd

LPC Y Gyfraith

darllen mwy…

Bedwyr ab Ion Thomas, Prifysgol Caerdydd

Doethuriaeth mewn Cemeg Feddyginiaethol (PhD) Datblygu Therapïau i Drin Clefydau Prion

darllen mwy…

Teilo Evans, Courtauld Institute of Art

MA Hanes Celf, gydag arbenigedd mewn ‘Casglu a Churadu’r Modern: Celf Ewropeaidd, 1863 – 1930’

darllen mwy…

Sofie Roberts, Prifysgol Bangor

PhD – Astudiaethau Ffilm

darllen mwy…

Nia Eyre, Prifysgol Caerdydd

Doethuriaeth mewn Athroniaeth (PhD) Iaith, Polisi a Chynllunio

darllen mwy…