Newyddion

Rhodri Llŷr Evans, Prifysgol Manceinion

PhD Cemeg- FAUST (Foldamers As Unnatural Signal Transducers)

Gyda nifer o fyfyrwyr Cymraeg yn dewis astudio tu allan i Gymru, bydd sefydlu cymuned ôl-radd Cymraeg yn ffordd hynod o effeithiol i ddenu gweithwyr medrus yn ôl i Gymru drwy greu rhwydwaith o gysylltiadau proffesiynol ymysg cyfoedion.

@RhodriLlEvans

Rhodri Llŷr Evans, Prifysgol Manceinion