Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Rhaglen Sgiliau Ymchwil

Cefnogi myfyrwyr ymchwil ac academyddion gyrfa gynnar cyfrwng Cymraeg yw diben y Rhaglen Sgiliau Ymchwil.

Bwriad y rhaglen yw datblygu sgiliau unigolion i’w paratoi at fod yn ymchwilwyr o’r radd flaenaf, ac i hyrwyddo eu cyflogadwyedd i’w galluogi i gystadlu am swyddi ar ddiwedd eu hastudiaethau neu wrth iddynt barhau â’u gyrfa academaidd.

Ers 2005, bu’r Coleg yn cyllido Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil cyfrwng Cymraeg. Erbyn hyn, mae’r cynllun wedi noddi dros 120 o fyfyrwyr ôl-radd i astudio tuag at raddau meistr ynghyd â chynnal ymchwil doethurol mewn amrywiaeth eang o bynciau.

Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr a staff academaidd gyrfa gynnar o bob prifysgol yng Nghymru beth bynnag fo’u maes ymchwil a phwy bynnag a’u cyllidir. Cynhelir rhan helaeth o'r ddarpariaeth flynyddol ar ffurf cyrsiau preswyl (sy'n cynnwys oddeutu 35 gweithdy sgiliau) wyneb-yn-wyneb yn ogystal â dyddiau eraill o hyfforddiant mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Daw'r rhaglen flynyddol i ben gyda chwrs preswyl ar ddiwedd ym mis Mehefin, sydd yn cynnwys hyfforddiant ar y diwrnod cyntaf a chynhadledd ymchwil ryngddisgyblaethol ar yr ail ddiwrnod.

I glywed y diweddaraf, dilynwch ein cyfrif Trydar @olraddccc ac ymunwch a'r Gymuned Ôl-radd.

Rhaglen Sgiliau Ymchwil 2022/23

Rhaglen Lawn 2022/23
Cofrestru
Porth Adnoddau