Ysgoloriaethau Ymchwil

CYNLLUN YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae'r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn noddi myfyrwyr i astudio tuag at ddoethuriaeth. Nod y cynllun yw atgyfnerthu nod strategol y Coleg o ‘hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg’ a meithrin ymchwilwyr o’r radd flaenaf.  

Dyfernir hyd at ddeg ysgoloriaeth bob blwyddyn sy'n ddyfarniadau tair blynedd.  

Y dyddiad cau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 yw 1 Chwefror 2021 ac mae'r ffurflen gais a chopi o amodau a thelerau'r cynllun isod.

DEILIAID YSGOLORIAETHAU YMCHWIL

Mae deiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn derbyn nawdd am dair blynedd sy’n gyfwerth ag ysgoloriaethau ôl-raddedig Cynghorau Ymchwil y DU (RCUK). Am wybodaeth lawn am yr unigolion sydd wedi derbyn ysgoloriaeth ymchwil, gwelwch y rhestr isod.

Ffiltro yn ôl Maes:

Mari Davies

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Elen Bonner

Astudiaethau Busnes / Gwyddorau Cymdeithasol , Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Siôn Jones

Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Kyle Jones

Meddygaeth/Seicoleg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Elin Harding Williams

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Sioned Llywelyn

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Osian Elias

Daearyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Claire Griffith-Mcgeever

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lowri Edwards

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Rhys Jones

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Rhidian Thomas

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ifan Jams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Cai Ladd

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Jason Williams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Meilyr Rhys Powel

Hanes, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Gareth Bonello

Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Gruffydd Jones

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Gwenno Elin Griffith

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Megan Morgans

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Laura Beth Davies

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Aneirin Karadog

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Sara Orwig

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Miriam Elin Jones

Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ben Screen

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Gwion John Williams

Addysg/Seicoleg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Becca Roberts

Milfeddygaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Alanna Thomas

Biofeddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Dewi Thomas

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Meilyr Jones

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Samuel Southall

Astudiaethau Busnes, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sam Parry

Astudiaethau Busnes, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Demi John

Troseddeg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Marc Williams

Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Kathy Griffiths

Y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Gwenan Gibbard

Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Owain Beynon

Cemeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Dione Rose

Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Lois Nash

Y Gyfraith, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Meinir Olwen Williams

Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Seren Lois Evans

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Hanna Elan Thomas

Seicoleg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Owain Rhys Lewis

Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Cennydd Owen Jones

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sian Eynon-Jones

Gwaith Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Andy Owen

Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Derith Rhisiart

Seicoleg, Prifysgol Met Caerdydd
Darllen Mwy

Catrin Bradley

Celf a Dylunio, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Bedwyr ab Ion Thomas

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rebecca Lavis

Ieithoedd Modern, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Daniel Stevens

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Liam Edwards

Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Catrin Roberts

Bydwreigiaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Morgan Dafydd

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Hanna Binks

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Shan Wynn Lloyd-Williams

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Owain Rhys James

Peirianneg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Garmon Dafydd Iago

Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Rhianwen Daniel

Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Hywel Turner Evans

Ffiseg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Llŷr Dafydd Humphries

Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Luke Roberts

Meddygaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Wyn Mason

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Heddwen Daniel

Troseddeg, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Gwennant Mai Evans

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

David Parry

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Rebecca Evans

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ianto Gruffydd

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ceri Ellis

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Gwydion Jones

Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Matthew Rees

Gwleidyddiaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ashley Beard

Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Rhonwen Lewis

Therapi Iaith a Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Anys Myfanwy Wood

Hanes, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Lucy Hale

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Arwel Tomos Williams

Seicoleg/Cymraeg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lana Evans

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Rhodri Rhys Thomas

Astudiaethau Crefyddol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy