Catrin Mair Llwyd

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Gwaith Ieuenctid, Addysg

Catrin Mair Llwyd

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Gwaith Ieuenctid, Addysg

Arweinyddiaeth Ieithyddol Gymunedol

Bydd yr ymchwil yn archwilio agweddau strategol ar ddatblygu arweinyddiaeth ieithyddol gymunedol, gan ganolbwyntio ar y boblogaeth ifanc (o dan 25 oed), gwaith ieuenctid, datblygu cymunedol, cyfathrebu digidol a’r celfyddydau mynegiannol.

Defnyddir methodolegau ymchwil gweithredol a chyfranogol, gan fynd i’r afael â’r cwestiynau ymchwil drwy gyfres o astudiaethau achos a gaiff eu cynllunio a’u rhoi ar waith mewn partneriaeth ffurfiol â’r Urdd a Chanolfan S4C yr Egin. Rhoddir yr ymchwil ar waith yn y de-orllewin yn bennaf.

Gobeithir y bydd ffrwyth yr ymchwil yn cynnig model i’w weithredu mewn ardaloedd eraill yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2021