Gwion John Williams

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Addysg/Seicoleg

Gwion John Williams

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Addysg/Seicoleg

Miliwn o siaradwyr? – Penderfyniadau myfyrwyr ar gyfrwng eu haddysg ôl 16 a’r buddsoddiad yn eu cyfrwng ieithyddol o fewn addysg bellach a thu hwnt

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod nifer y disgyblion sy'n gadael addysg cyfrwng Cymraeg i gwblhau eu hastudiaethau trwy gyfrwng y Saesneg mewn Colegau Addysg Bellach ar gynnydd (Davies, 2017). Mae angen gwell dealltwriaeth ynglŷn â’r prosesau rhesymu a gwneud penderfyniadau i ddisgyblion sy'n gadael addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer addysg bellach cyfrwng Saesneg. Bydd hyn yn rhoi darlun cliriach i ni ar sut i arfogi sefydliadau addysgol a’r myfyrwyr ynddynt i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’u haddysg bellach, uwch, a’u dyfodol - boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg ai peidio. 

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2020