Marjorie Thomas

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Addysg

Marjorie Thomas

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Addysg

Dyslecsia a’r Gymraeg

Gall dyslecsia effeithio’n sylweddol ar gynnydd academaidd unigolyn gan fod y byd addysg yn rhoi cryn bwyslais ar ddatblygu sgiliau llythrennedd. Nid yw plant sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg yn derbyn cyfarwyddyd ffurfiol yn Saesneg tan Flwyddyn 3 yn yr ysgol gynradd. Golyga hyn y ceir oedi gyda’r broses o ddiagnosis ar gyfer plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg gan fod yr holl brofion asesu diagnostig yn cael eu cynnal yn Saesneg.

Nod y gwaith ymchwil hwn yw cynllunio asesiad y gellir ei ddefnyddio i roi diagnosis ffurfiol o ddyslecsia ar gyfer unigolion rhwng 7 a 18 oed, gan ystyried lefel cysylltiad y plant â’r Gymraeg.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2021