Rhodri Rhys Thomas

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Astudiaethau Crefyddol

Rhodri Rhys Thomas

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Astudiaethau Crefyddol

A yw Llyfr y Datguddiad yn gymorth neu’n rhwystr wrth feddwl am faterion ecolegol cyfoes? Dyma gwestiwn canolog yr ymchwil. Er gwaethaf nifer o ymdrechion gan ysgolheigion i gyflwyno’r testun fel neges gadarnhaol ynghylch yr amgylchedd, gwneir darlleniad o brotest yn erbyn gweledigaethau erchyll y testun. Yn Llyfr y Datguddiad, mae’r Ddaear yn dioddef trychinebau ecolegol ar raddfa enfawr, ar orchymyn Duw. Dadleuir felly mai’r dull sy’n ‘gwrthsefyll’ gweledigaethau’r awdur yw’r dull deongladiol mwyaf priodol ar gyfer darllen Llyfr y Datguddiad o safbwynt amgylcheddol.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012