Arwel Tomos Williams

Prifysgol Bangor: Seicoleg/Cymraeg

Arwel Tomos Williams

Prifysgol Bangor: Seicoleg/Cymraeg

Mae’r prosiect arfaethedig yn cyfuno arbenigeddau ymchwil ac ymarfer Canolfan Newid Ymddygiad (Ysgol Seicoleg) a Chanolfan Bedwyr (Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor) mewn modd arloesol er mwyn ymchwilio i ddefnydd o’r Gymraeg yn y gweithle. Y mae’n fater o frys ein bod yn dod i ddeall y maes hwn yn well: i ganran uchel o siaradwyr rhugl a dysgwyr, y mae’r gweithle yn cynnig cyfle i arfer Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn rheolaidd mewn cyd-destun sydd yn pwysleisio statws a gwerth yr iaith.

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2015