Daniel Stevens

Prifysgol Abertawe: Cymraeg

Daniel Stevens

Prifysgol Abertawe: Cymraeg

Bydd y prosiect hwn yn archwilio sut y gall theori gwiyr (queer theory) fod o ddefnydd i feirniaid llenyddol. Mae theori gwiyr yn archwilio’r berthynas rhwng rhyw biolegol, rhywedd a rhywioldeb mewn modd hyblyg. Bwriedir dadansoddi pedwar pwynt yn ein hanes llenyddol o bersbectif y cwiyr, wrth ddechrau gyda Beirdd yr Uchelwyr a gorffen gyda dramodwyr cwiyr cyfoes, sef Dafydd James ac Elgan Rhys. Trwy ddefnyddio ieithwedd bedagogaidd, gobeithir hefyd bod y prosiect hwn yn gallu ysbrydoli twf newydd o ddamcaniaethwyr llenyddol trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2019