Ianto Gruffydd

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Ianto Gruffydd

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Mae Sosioieithyddiaeth yn bwnc sydd wedi cael cryn dipyn o sylw gan academyddion Cymraeg er y 1970au a’r 1980au. Astudiodd academyddion megis Robert Owen Jones iaith Y Wladfa, ac astudiodd Beth Thomas lawer o ardaloedd gwahanol yng Nghymru (megis ardaloedd Clwyd a Dyffryn Afan yn ystod yr adeg hon). Wedi’u dylanwadu gan William Labov yn yr UDA, roeddent yn defnyddio fframweithiau ac arddull fwy cyfoes, rhyngwladol, ar gyfer moderneiddio astudiaethau Sosioieithyddol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Er hynny, mae llawer o’r gwaith hwn wedi dyddio erbyn hyn, gyda llawer o’r gwaith maes a’r  cyfweld sosioieithyddol wedi eu cyflawni gan ganolbwyntio ar genedlaethau hŷn (NORMs – Non Mobile, Older, Rural, Males) oblegid fod cred maen nhw oedd yn arddangos y dafodiaith fwyaf cynrychiadol o’u hardaloedd. Erbyn hyn, mae’r darluniau tafodieithol wedi newid, a gellir dweud yr un peth am y ffordd yr eir ati i astudio’r tafodieithoedd. Diben y prosiect hwn yw arddangos y tafodieithoedd newydd hyn fel y maent i’w clywed yng Nghymru heddiw.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2017