Llinos Stone

Prifysgol Bangor: Cymraeg

Llinos Stone

Prifysgol Bangor: Cymraeg

Astudiaeth feirniadol o addysgeg barddoniaeth Gymraeg

Bwriad y prosiect hwn yw cyflawni gwaith ymchwil pedagogaidd sy’n ymdrin â dulliau amgen o gyflwyno barddoniaeth Gymraeg i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Rwy’n edrych ymlaen at y cyfle i gyfuno dulliau ymchwil traddodiadol a theoretig ynghyd â gwaith maes ymhlith athrawon a disgyblion. Y nod yw datblygu adnoddau neu strategaethau sy’n ymarferol yng nghyd-destun y dosbarth, ac ennyn brwdfrydedd a diddordeb ymysg disgyblion blwyddyn 7 i 11 yng nghyfoeth llenyddol Cymru.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021