Megan Morgans

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Megan Morgans

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Bwriad yr ymchwil yw dadansoddi’r defnydd o ddarluniau mewn cylchgronau i blant ar droad yr ugeinfed ganrif (yn cynnwys Cymru’r Plant, Y Winllan, Trysorfa y Plant, Perl y Plant a Seren yr Ysgol Sul).

Dadleuir nad dim ond offeryn i esbonio a hwyluso’r broses o ddarllen yw darluniau mewn llenyddiaeth plant, ac nid prif bwrpas darluniau yw denu darllenwyr chwaith. Mae gan ddarluniau swyddogaeth bwysig, ond gall eu presenoldeb fod yn gymhleth: gall darluniau wrth-ddweud y testun ysgrifenedig, ac yn wir, gall darllen darluniau fod yn fwy heriol na darllen geiriau.

Eir ati yn yr ymchwil i ddadansoddi’r cylchgronau uchod gan ystyried beth yw prif bwrpas defnyddio darluniau, yn ogystal ag archwilio sut mae’r berthynas rhwng darlun, geiriau a’r darllenydd yn newid yn y cyfnod o dan sylw.

Dyddiad cychwyn: Medi 2016

Mae Megan wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.