Wyn Mason

Prifysgol Abertawe: Cymraeg

Wyn Mason

Prifysgol Abertawe: Cymraeg

Mae’r ymchwil hwn yn ymchwiliad ymarfer-fel-ymchwil i'r posibiliadau creadigol o addasu ac adfeddu testunau dramatig Shakespeare fel modd o archwilio themâu sy'n gysylltiedig â Chymru ôl-drefedigaethol. Ceir enghreifftiau di-ri ar draws y byd o ddramâu Shakespeare yn cael eu haddasu'n theatraidd o bersbectif ôl-drefedigaethol, ond ychydig dystiolaeth o hyn a geir o fewn cyd-destun Cymreig. Ceisia'r ymchwil sefydlu ei bod hi'n bosibl defnyddio testunau canonig Saesneg, megis The Tempest a Hamlet, fel ffynonellau ar gyfer llunio dramâu newydd, Cymreig, ôl-drefedigaethol.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2016