Rebecca Lavis

Prifysgol Abertawe: Ieithoedd Modern

Rebecca Lavis

Prifysgol Abertawe: Ieithoedd Modern

A yw’r pethau sy’n peri poendod i gyfieithwyr yn dangos bod pob iaith yn cynnig dehongliad unigryw o’r byd ac nad oes dewis gennym heblaw am ‘ildio i ddiffyg cyfatebiaeth’? Neu, yn hytrach, onid y nodweddion hynny sy’n dangos gwir gyfoeth, unigrywiaeth a hyblygrwydd iaith? Yn y traethawd ymchwil hwn, ystyrir y broses gyfieithu o safbwynt ymarferol yn anad dim, drwy erfyn adborth a sylwadau gan gyfieithwyr wrth eu gwaith. Dyma ymchwil cymharol a fydd yn ystyried y Gymraeg ochr yn ochr â’r Ffrangeg, gyda’r nod o ddarganfod a yw cyfieithwyr yn y ddwy iaith yn wynebu’r un math o heriau.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2019 (rhan amser)