Andy Owen

Prifysgol Bangor: Ieithyddiaeth

Andy Owen

Prifysgol Bangor: Ieithyddiaeth

Cychwynnir y prosiect hwn gydag ymchwil gymharol ar y ddwy system ieithyddol ofodol, gan ddatblygu dealltwriaeth am rwydwaith o ddewisiadau sydd ar gael i siaradwyr dwyieithog. Wedyn, byddaf yn creu cynllun ar gyfer astudiaeth empeiraidd a fydd yn cynnwys rhoi cyfle i siaradwyr dwyieithog fynegi eu meddyliau gan ddewis o rwydwaith o ddewisiadau. Yn dilyn dadansoddiad drwy ddull CODA, bydd dewisiadau siaradwyr dwyieithog yn dangos i ba raddau y maent yn meddwl mewn ffordd Saesneg, neu mewn ffordd Gymraeg. 

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2019