Sam Parry

Prifysgol Caerdydd: Astudiaethau Busnes

Sam Parry

Prifysgol Caerdydd: Astudiaethau Busnes

Cymru, Tanddatblygiad a Damcaniaeth Systemau’r Byd

Nod fy nhraethawd hir yw archwilio dichonoldeb defnyddio Damcaniaeth Systemau’r Byd (World Systems Theory) a Damcaniaethau Dibyniaeth i esbonio safle cymharol economi Cymru o fewn economi’r DU a’r economi fyd-eang, ac yn ogystal, a oes modd i’r theorïau hyn ein helpu i ddeall rhanbarthau ymylol yn economaidd, yn ddaearyddol neu’n ddiwylliannol, o fewn gwladwriaethau datblygedig.

Y cwestiwn allweddol sydd yn deillio o’r traethawd hir, felly, yw “Beth sydd wedi arwain at dlodi cymharol gwledydd fel Cymru?” Wrth ddefnyddio dull cymharol gyda gwledydd Ewropeaidd arall ac ysbrydoliaeth o waith ysgolheigion megis Andre Gunder Frank a Paul Baran, rwy’n archwilio i ba raddau mae hynny’n broses wleidyddol, neu i ba raddau mae’n deillio o swyddogaeth Cymru o fewn yr economi gyfalafol fel gwlad gyfoethog o ran adnoddau sydd ar drugaredd llif cyfalafiaeth fyd-eang sydd bellach wedi dod yn ffynhonnell lafur â chyflog isel.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2020