Samuel Southall

Prifysgol Aberystwyth : Astudiaethau Busnes

Samuel Southall

Prifysgol Aberystwyth : Astudiaethau Busnes

Cloriannu’r berthynas rhwng ymdrechion adfywio iaith a strategaethau datblygu economaidd cyfoes

Ceir diffyg yn ein dealltwriaeth ynglŷn â sut mae datblygiadau economaidd mewn ardal benodol yn effeithio ar iaith ranbarthol neu leiafrifol, o ran nifer y siaradwyr, dwysedd daearyddol, neu dueddiad i ddefnyddio'r iaith.

Hefyd, nid yw'n glir a yw cynlluniau a strategaethau'r llywodraeth i hyrwyddo datblygiadau economaidd yn cysylltu â strategaethau swyddogol sydd â'r nod o hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol, neu i ba raddau y mae strategaethau datblygu economaidd yn ystyried eu heffeithiau posibl ar bolisïau sy'n anelu at hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol.

Nod yr astudiaeth hon yw llenwi'r bwlch yma a chynyddu ein dealltwriaeth o'r gorgyffwrdd rhwng polisi economaidd a rhagolygon a  ffyniant cymunedau ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol yng Nghymru ac Ewrop.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2020