Rhianwen Daniel

Prifysgol Caerdydd: Gwleidyddiaeth

Rhianwen Daniel

Prifysgol Caerdydd: Gwleidyddiaeth

Canolbwynt yr ymchwil yw cenedlaetholdeb a hunaniaeth genedlaethol. Man cychwyn fy ngwaith yw egluro’r prif themâu damcaniaethol yng ngweithiau J. R. Jones, yn ogystal â’r dylanwadau athronyddol, diwinyddol, a gwleidyddol arno, megis gwaith Fichte, Herder, a Wittgenstein. Strwythurir penodau’r ymchwil ar sail y themâu hyn, a datblygir y themâu yn ehangach ac yn fwy manwl er mwyn eu cysylltu â’r trafodaethau cyfoes yn y meysydd ‘athroniaeth wleidyddol’ a ‘damcaniaeth wleidyddol’. Amrywia’r penodau o ddadansoddi swyddogaeth ddiwylliannol a deallusol iaith i hanes cenedlaetholdeb Cymreig, yn enwedig cyn sefydlu Plaid Cymru. Mae i’r penodau hyn arddull erthyglau annibynnol, ond serch hynny byddant yn cael eu cyfuno i fod yn ddadl gyson, barhaus. Un o brif nodau’r prosiect hwn yw tanlinellu cyfraniad J. R. Jones at y drafodaeth ddeallusol ynghylch cenedlaetholdeb er mwyn amlygu ei swyddogaeth fel meddyliwr treiddgar a gwreiddiol, yn ogystal ag ymgyrchydd gwleidyddol.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2016