Demi John

Prifysgol Aberystwyth : Troseddeg

Demi John

Prifysgol Aberystwyth : Troseddeg

Byddaf yn edrych ar heddlua pobl sy’n agored i niwed, a’r heriau sy’n ymwneud â heddlua pobl sydd â phroblemau iechyd meddyliol, ail droseddwyr ac unigolion sy’n cam-drin sylweddau. Bydd y prosiect ymchwil yn ymgymryd ag astudiaeth achos o rôl yr heddlu yng Nghymru mewn perthynas â heddlua pobl sy’n agored i niwed. 

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2020