David Parry

Prifysgol Bangor: Seicoleg

David Parry

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Mae’r llenyddiaeth ym maes Dwyieithrwydd yn esbonio’r ffactorau sy’n dylanwadu ar ymddygiad dysgwyr iaith pan fo nifer o ddewisiadau ar gael. Gallai’r dewis gael ei annog neu ei rwystro gan ffactorau cymdeithasol, neu o achos bod cyd-destun awyrgylch, ymddygiad, profiadau a chymhelliant yn eu dylanwadu ar yr adeg honno. Mae’r theori Parodrwydd i Gyfathrebu wedi ymchwilio i’r ffactorau hyn, ynghyd â’u hamlygu, oherwydd eu bod yn gallu bod yn ffactorau sy’n achosi rhwystredigaeth i ddysgwyr yng nghyd-destun ieithoedd mwyafrifol. Dim ond ychydig o ymchwil flaenorol sydd yn canolbwyntio ar ddefnydd iaith leiafrifol, ac ar ddysgwyr yn unig hyd yma. Felly, bydd y gwaith ymchwil hwn yn ymchwilio i’r ffactorau sy’n rhwystr ac yn annog defnyddwyr y Gymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith o fewn sefyllfaoedd gwahanol. Y bwriad yw ymchwilio i’r gwahaniaethau rhwng siaradwyr anfoddog ac amharod yn benodol. Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar oedolion mewn gweithleoedd gwahanol. Canolbwyntir ar ysgolion a chanolfannau hamdden, y ddeinameg ieithyddol o fewn y sefydliadau hyn, a’r rhesymeg dros yr ymddygiad iaith. Cynhelir yr ymchwil mewn ardal sydd â phoblogaeth uchel o siaradwyr Cymraeg, ond lle nad yw’r siaradwyr hynny yn defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2016