Lucy Hale

Prifysgol Bangor: Amgylchedd ac Amaeth

Lucy Hale

Prifysgol Bangor: Amgylchedd ac Amaeth

Gadawyd olion amlwg ar yr amgylchedd gan y diwydiant llechi ym Mlaenau Ffestiniog. Cafodd y gwaddodion mân llygredig a gynhyrchwyd gan y diwydiant effaith ar yr amgylchedd, gan arwain at lygredd cemegol yn y dŵr, ynghyd â chael dylanwad niweidiol ar bysgod, macroinfertebratau a llystyfiant.

Edrycha’r ymchwil hon ar darddiad a maint y broblem, a sut mae modd archwilio'r prosesau sydd ynghlwm wrthi. Gallai hyn arwain at leihau llygredd yn y dyfodol.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2012