Mari Davies

Prifysgol Aberystwyth: Amgylchedd ac Amaeth

Mari Davies

Prifysgol Aberystwyth: Amgylchedd ac Amaeth

Ffermio digidol yng Nghymru: Troi gwastraff Amaeth yn gyfoeth.

Mae amaeth yn wynebu nifer o newidiadau nofel ac wrth weithio i ymdopi bydd rhaid i ffermwyr Cymru ddarganfod ffyrdd o gwrdd â thyfiant yn y galw am gynnyrch gan hefyd leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Bwriedir i’r prosiect hwn lenwi’r bwlch o safbwynt y ddealltwriaeth bresennol mewn perthynas â gwastraff amaethyddol.

Wrth ddeall mwy am wastraff amaethyddol, bwriedir datblygu technolegau newydd all helpu ffermwyr i daclo eu gwastraff. Os all ffermwyr leihau/newid y ffordd maent yn cynhyrchu gwastraff, mae buddiannau deuol i’r economi amaeth ac i’r amgylchedd yn bosib.

Dyddiad Cychwyn: Ionawr 2020 (rhan amser)