Rebecca Evans

Prifysgol Aberystwyth: Amgylchedd ac Amaeth

Rebecca Evans

Prifysgol Aberystwyth: Amgylchedd ac Amaeth

Mae ffyngau anaerobig yn meddiannu llwybr gastroberfeddaidd sawl anifail llysieuol, ac yn cyfrannu at y rôl hollbwysig o ddiraddio’r planhigion a fwytawyd gydag ystod o ensymau hydrolytig pwerus. Tra bod yr ensymau hyn yn bwysig ar gyfer effeithlonrwydd y rwmen, maent hefyd yn ddefnyddiol mewn diwydiannau bio-dechnolegol a bio-feddygol. Mae microbiom y rwmen yn cynrychioli ffynhonnell unigryw ar gyfer ensymau microbaidd a metaboliaid newydd; yr ensymau microbaidd â photensial bio-dechnegol, a’r metaboliaid newydd fel ymgeiswyr posibl ar gyfer cyffuriau newydd i dargedu’r broblem anferthol o ymwrthedd gwrthficrobaidd. Er mwyn darganfod unrhyw gyfansoddion newydd, mae’n rhaid dadansoddi data genomaidd er mwyn archwilo amrywiaeth yr ensymau a pheptidau gwrthficrobaidd o fewn genomau’r ffyngau. Mae genom sawl ffwng anaerobig eisoes wedi eu dilyniannu, a’r bwriad yw manteisio ar y casgliad eang o ffyngau anaerobig er mwyn darganfod ensymau hydrolytig, a pha ffyngau sy’n dangos y weithgaredd hon. Yn ogystal, mae’n rhaid sgrinio llyfrgelloedd genomig ffwythiannol a chwilio am enynnau cysylltiedig â chyfansoddion gwrthficrobaidd. Mae amrywiaeth genetig a chyfansoddiad microbaidd y rwmen wedi ei astudio’n fanwl mewn sawl anifail. Er hyn, gellir dadlau bod yr amrywiaeth llawn a ffwythiannol yn parhau’n aneglur, er enghraifft gweithgaredd ensymatig a gwrthficrobaidd y ffyngau.

Dyddiad Cychwyn: Medi 2016