Owain Beynon

Prifysgol Caerdydd: Cemeg

Owain Beynon

Prifysgol Caerdydd: Cemeg

Un o’r pynciau mwyaf cyffrous ym maes Cemeg ar hyn o bryd yw astudiaeth o seolidau sydd, yn rhannol, wedi ennyn diddordeb cynyddol oherwydd yr amgylchedd gwyddonol a chymdeithasol presennol. Hyd at hyn, mae seolidau wedi cael eu defnyddio’n llwyddiannus fel catalyddion. Catalysis yw’r defnydd, astudiaeth ac ymchwil o gemegion sydd yn medru cynyddu cyfradd adwaith trwy lwybr sy’n defnyddio llai o egni. Oherwydd cymwysiadau pwysig fel hyn, mae ymchwil i seolidau’n llesol i’r ymdrech o ddatblygu cemeg gwyrdd a chynaliadwy.   

Nod y prosiect yw defnyddio efelychiadau cyfrifiadurol er mwyn astudio safleoedd actif y catalydd tin-beta (Sn-BEA). Cyflawnir hyn er mwyn gwella’r dull synthesis ar lefel foleciwlaidd. Yn ogystal â hyn, bydd ymdrech i geisio cynnwys elfennau asidau-Lewis eraill i fewn i’r strwythur Sn-BEA, a hefyd i gynnwys Sn y tu fewn i silicadau eraill. Y gobaith hir dymor yw i ehangu’r ystod o gatalyddion sydd yn medru cael eu defnyddio i gynhyrchu tanwyddau adnewyddadwy.  

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2019