Ben Walkling

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth

Ben Walkling

Prifysgol Abertawe: Daearyddiaeth

Nod y prosiect yw cynyddu ein dealltwriaeth o sut y rheolir ac y canfyddir y risg o drychinebau sy’n effeithio cymunedau ôl-ddiwydiannol yng Nghymru. Gwneir hyn drwy astudio’r ffyrdd y mae’r cymunedau yn cofio trychinebau’r gorffennol, a gobeithir y bydd yr ymchwil yn ein paratoi ar gyfer peryglon y presennol a’r dyfodol.

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar beryglon naturiol a dynol, megis tirlithriadau tomennydd glo a llifogydd. Ceir ymagwedd ryngddisgyblaethol creiddiol i'r prosiect, gyda nod a phwnc sy'n pontio'r Gwyddorau a'r Gwyddorau Cymdeithasol trwy wneud defnydd o gyfweliadau, ymchwil archifol a meddalwedd GIS (Geographic Information Systems) er mwyn creu mapiau risg. 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021