Hywel Turner Evans

Prifysgol Abertawe: Ffiseg

Hywel Turner Evans

Prifysgol Abertawe: Ffiseg

Mae positronau'n cael eu defnyddio mewn amryw o feysydd ffisegol, gan gynnwys astudio defnyddiau, ymchwiliadau meddygol ac astudiaethau sylfaenol.

Yn ddiweddar, cafodd darn o offer newydd ei osod ar un o linellau pelydryn positronau'r adran Ffiseg, sydd â'r posibilrwydd o gynyddu'r nifer o bositronau o ffactor o dros 100. Bydd hyn yn gwthio dwyseddau'r cymylau o bositronau yn ddigon uchel fel bod modd astudio effeithiau sy'n gysylltiedig â'r cyflwr plasma anniwtral.

Prif ran yr astudiaethau fydd defnyddio oeri gwrtheddol wrth gasglu positronau.

Caiff dau brif ddull eu defnyddio i oeri positronau, sef oeri cylchotron (mewn maes magnetig cryf) ac oeri gwrthdrawiadol (ar nwy priodol). Mae’r dull cyntaf yn un drud iawn gan fod angen magnet uwchddargludol i greu meysydd magnetig sydd dros 1 T, ac mae'r ail yn cyfyngu ar nifer y positronau y gellir eu casglu gan fod rhai yn cael eu colli wrth ddifodi ar fater. Bwriad y prosiect fydd ymchwilio i effeithlonrwydd defnyddio trydydd dull o oeri, sef oeri gwrtheddol. Yn yr achos hwn, mae mudiant y positronau (gwefredig) yn cael ei gyplu i'r gylchred allanol, a chaiff osgled y mudiant ei leihau wrth i egni gael ei afradloni yng ngwrthiant ohmig y gylchred.

Gall llwyddiant arwain at welliannau mewn astudiaethau o Ffiseg sylfaenol, ynghyd â chynyddu'r defnydd a wneir o rai o’r ymchwiliadau ar ddefnyddiau y tu hwnt i’r amgylchedd ymchwil.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2017