Liam Edwards

Prifysgol Aberystwyth: Ffiseg

Liam Edwards

Prifysgol Aberystwyth: Ffiseg

Pwrpas yr ymchwil yw dylunio spectromedr sy’n rhan bwysig o’r cysyniad cyrch-ofod SULIS (Solar cUbesats for Linked Imagining Spectropolarimetry) a fydd yn arsylwi atmosffer yr haul.

Bydd y data a gesglir yn bwysig er mwyn amcangyfrif priodweddau atmosffer yr haul, megis tymheredd a dwysedd, gan helpu i ateb y cwestiwn dyrys: pam fod atmosffer yr haul yn llawer poethach na’i arwyneb?

Hwn yw un o’r cwestiynau mwyaf mewn seryddiaeth. 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2019