Llŷr Dafydd Humphries

Prifysgol Aberystwyth: Ffiseg

Llŷr Dafydd Humphries

Prifysgol Aberystwyth: Ffiseg

Teitl yr ymchwil: Cyfyngiadau ar wresogi coronol: Astudiaeth fawr o ranbarth trosglwyddo a disgleiriadau cyflym y Corona gan ddefnyddio data IRIS a AIA

Bydd yr ymchwil hon yn dadansoddi gwerth blynyddoedd o ddata o IRIS ac AIA er mwyn darganfod a oes perthynas rhwng digwyddiadau ar raddfa fach, e.e. microflares, a newidiadau yn nodweddion y Corona ar raddfa fawr.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2017