Bedwyr ab Ion Thomas

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Biolegol

Bedwyr ab Ion Thomas

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Biolegol

Mae clefydau prion (CJD, clefyd y fuwch wallgof, clefyd y crafu, kuru ayyb) yn brin ond bob tro’n angheuol. Nid oes unrhyw driniaeth na meddyginiaeth ar gael ar hyn o bryd er mwyn trin y clefydau hyn. Trwy ddefnyddio cemeg newydd, PROTACs (proteolysis targeting chimeras), o dargedu proteinau camblygiedig, mae’r gallu gennym nawr i geisio datblygu therapïau a thriniaethau arloesol er mwyn brwydro’n erbyn y clefydau hyn. Yn ogystal â defnyddio cemeg synthetig, bydd dulliau cemeg cyfrifiadurol, profion biocemegol, a phrofion biolegol yn cael eu defnyddio er mwyn darganfod cyffuriau addas. Pwysleisia’r prosiect ymchwil hwn bwysigrwydd cydweithio a’r defnydd o amryw o ddisgyblaethau gwyddonol gwahanol er mwyn cyrraedd nod uchelgeisiol. 

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2019