Dione Rose

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Addysg

Dione Rose

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Addysg

Gwelir diwygiadau mawr yn nghwricwlwm addysg Cymru ymhen y blynyddoedd nesaf, lle y ffurfir chwe Maes Dysgu a Phrofiad (MDPh), gyda Iechyd a Lles fel yr un mwyaf anghyfarwydd.

Nod yr ymchwil yw darganfod sut mae ysgolion yn gweithredu’r cwricwlwm, gyda phwyslais penodol ar Iechyd a Lles a'r dimensiwn Cymraeg. 

Bydd yr astudiaeth gyntaf yn archwilio ysgolion ledled Cymru a’r ail astudiaeth yn archwilio rôl Addysg Gychwynnol Athrawon er mwyn paratoi athrawon dan hyfforddiant i hwyluso’r cwricwlwm newydd.

Rhagwelir y bydd canfyddiadau'r astudiaeth yn helpu ysgolion, consortia addysgol, llunwyr polisi ac academyddion wrth weithredu'r MDPh Iechyd a Lles. 

 

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2019