Meilyr Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwyddor Chwaraeon

Meilyr Jones

Prifysgol Metropolitan Caerdydd: Gwyddor Chwaraeon

Adolygiad beirniadol o ddefnydd o’r Gymraeg o fewn cyfryngau cymdeithasol chwaraeon

Nod y prosiect hwn yw dadansoddi sut mae gwahanol chwaraeon yn defnyddio’r iaith Gymraeg ar eu cyfryngau cymdeithasol a’r hyn y gallwn ei ddysgu o’r arfer yma.

Byddaf yn gwerthuso dylanwad buddion gwirioneddol a phosibl o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg ym maes chwaraeon a thrwy chwaraeon. Yn ogystal bydd yn ddadansoddiad o ymddygiadau, canfyddiadau ac agweddau'r rhai sy'n ymwneud â'r cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gobeithiaf y bydd yr ymchwil o fudd er mwyn dangos effeithiolrwydd posibl defnyddio cyfryngau cymdeithasol chwaraeon i hybu’r iaith.

 

Dyddiad cychwyn: Hydref 2020