Seren Lois Evans

Prifysgol Bangor: Gwyddor Chwaraeon

Seren Lois Evans

Prifysgol Bangor: Gwyddor Chwaraeon

Ceir datblygiadau dwys ym myd gwyddorau chwaraeon proffesiynol, gydag athletwyr yn cael eu hamlygu i oriau o ymarferion. Fodd bynnag, gallai amlygiad i’r straen cronig a dwys corfforol a meddyliol newid lles corfforol a seicolegol yr athletwr ar hyd y continiwm sydd yn mynd y tu hwnt i flinder difrifol. Mae hyn yn arwain at fethiant mewn ymarferion, sydd yn effeithio ar eu datblygiad fel athletwyr llwyddiannus wrth iddynt ddioddef o symptomau gor-ymarfer a thanberfformio, salwch ac anaf.

Er mwyn goresgyn materion o’r fath, mae angen monitro athletwyr yn gyson drwy foddau ffisiolegol, seicolegol, ynghyd â thrwy foddau eraill. Serch yr ymchwil sydd wedi ei sefydlu yn y maes eisoes, mae angen un ateb diffiniol ynglŷn â sut i osgoi neu leihau risg anafiadau mewn unigolion risg-uchel.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2018