Becca Roberts

Prifysgol Aberystwyth : Milfeddygaeth

Becca Roberts

Prifysgol Aberystwyth : Milfeddygaeth

Meintioli ymddygiad da byw ar gyfer canfod clefydau gan ddefnyddio technolegau monitro da byw manwl gywir

Mae canfod afiechydon yn gynnar yn hanfodol er mwyn gwella lles ac iechyd anifeiliaid ac i gynyddu cynhyrchiant.

Mae gan dechnolegau manwl gywir y potensial i newid y ffordd y bydd ffermwyr, gwyddonwyr a milfeddygon yn canfod a thrin afiechydon yn y dyfodol.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2020