Rhowch deitl neu allweddair yn y blwch i chwilio'r gronfa gyfieithiadau. Fe fydd y canlyniadau'n ymddangos islaw wrth i chi deipio yn y blwch. Defnyddiwch y blwch Chwilio Manwl isod i gyfyngu'r canlyniadau.

Chwilio Manwl

Canlyniadau 25


Cliciwch y teitlau am gofnodion llawn

Bore Ola'r Ysgol (yn Storïau Tramor III)

La Dernière Classe
Awdur: Daudet,Alphonse
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol La Dernière Classe
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddE. T. Griffithis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Cymru XLVII, 1914, 206-208.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANESCYMRU
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMali Roberts;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Griffiths,E.T.
Teitl gwreiddiol Amrywiol
Iaith WreiddiolProfensaleg; Ffrangeg; Eidaleg; Sbaeneg; Almaeneg; ;
CyfieithyddAnad.;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1966

Nodiadau
Ceir yn y gyfrol hon gyfieithiadau o gerddi o amrywiol ieithoedd. Ceir cerddi gwerin o'r Eidaleg, y 'rispetti a'r 'stornelli'; cerddi gan sawl trwbadwr anhysbys mewn nifer o ieithoedd; cerddi gan Bernard o Ventadwr; Christine de Pisan; Charles d'Orléans, Francesco Berni, Annibal Caro, Pierre de Ronsard, Jean Passerat, Alessandro Tassoni, Tomás de Iriarte, Jacopo Vittorelli, Friedrich Schiller, Uhland, Eichendorff, Giacomo Leopardi, Hoffman von Fallersleben, Robert Reinick, José de Espronceda, Hermann Lingg, Baudelaire, Giosuè Carducci, Rosalia de Castro, Renato Fucini, Olindo Guarini, Giovanni Pascoli, Jean Moréas, Gustave Kahn, Francis Vielé-Griffi, Francis Jammes, Louis Mercier, Fernand Gregh, Joachim Gasquet, Paul Fort, Charles le Gofflic, Guillemard, Parzanese, a Lya Berger. Yn y 'Rhagair' noda'r golygydd mai amcan y casgliad yw pontio'r bwlch rhwng profiad y Cymro llengar â gweddill llenyddiaethau Gorllewin Ewrop. Ceisiwyd cynnwys enghreifftiau o sawl math ar farddoniaeth sy'n nodweddiadol o wahanol arddulliau barddonol Ewrop. Gyda phob adran newydd o farddoniaeth, ceir rhagymadrodd esboniadol bychan - trafodir ffurfiau mesur, neu gyd-destun hanesyddol, neu amrywiol ffeithiau eraill am y canu. Ceir bywgraffiad o rai o'r beirdd yn y gyfrol, ond nid o bob un ohonynt. Yr un mwyaf cynhwysfawr ohonynt yw "Bywyd a Gwaith Giacomo Leopardi", (tt. 28-31). Ceir hefyd drafodaeth ddiddorol ar arddull cerddi gwerin yr Eidaleg.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHBLODEUGERDDLLENYDDIAETH EWROPEAIDDBYWGRAFFIADYR EIDALEWROP

Cerddi o'r Rwseg


Awdur: Amrywiol
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddT.Hudson-Williams;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1945

Nodiadau
Detholiad o gerddi clasurol Rwsia o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi'u cyfieithu o'r Rwsieg. Pwscin a gaiff y sylw pennaf, ac wedyn Liermontof ac Alecsei Tolstoi.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHBLODEUGERDDLLENYDDIAETHRWSIAY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Cerddi Osip Mandelstam

Amrywiol
Awdur: Mandelstam,Osip
Teitl gwreiddiol Amrywiol
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddStephen Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1996

Nodiadau
Osip Mandelstam (1891-1938). Blodeugerdd o waith Mandelstam yw'r gyfrol hon. Ceir ynddi gerddi o sawl cyfrol a sawl cyfnod yn ystod gyrfa lenyddol y bardd o Rwsia. Darperir detholiad o 'Carreg' (tt.44-59), 'Tristia' (tt.60-64), 'Cerddi' (tt.65-75), a 'Tri Nodiadur Foronezh' (tt. 76-90). Stephen Jones yw cyfieithydd a golygydd y cerddi, a cheir cyflwyniad da i fywyd a gwaith y bardd ganddo yn ei 'Cip ar Fywyd, Cyfnod a Gwaith y Bardd' (tt.11-41); yno cawn bortread hefyd o'r gymdeithas Sofietaidd ar ei mwyaf treisgar. Pwysleisia mai'r tynerwch a'r gyfeillgarwch ddynol a gadwai bobl yn fyw yn ystod y fath gyfnod. Trafodir ambell un o'r cerddi mewn manylder yng nghefn y gyfrol, a darperir llyfryddiaeth a nodiadau cyffredinol eang hefyd.

Allweddeiriau
BLODEUGERDDHANESRWSIAUGEINFED GANRIF
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Leo Tolstoi [Tolstoy] (1828-1910). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Lleufer, III, 1937, 122-4.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Teitl gwreiddiol -
Iaith WreiddiolHindi; Saesneg; Bengali; Manipuri; Malayalam;
CyfieithyddTwm Morys; Siân Melangell Dafydd; Menna Elfyn; Hywel Griffiths; Karen Owen; Eurig Sailsbury;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 2013

Nodiadau
Cyfrol a gyhoeddwyd fel mewnolyn yn rhifyn Haf 2013 o'r cylchgrawn 'Taliesin' yw hwn. Fe'i lluniwyd ar y cyd â chynllun Cyfnewidfa Lên Cymru i gysylltu awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr yng Nghymru a thramor. Ffrwyth prosiect yw'r gyfrol i bontio rhwng bydoedd llenyddol India a Chymru, sef Prosiect Cadwyn Awduron Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Ceir yma farddoniaeth gan Anamika, K. Satchidanandan, Sampurna Chattarji, Robin Ngangom, Anitha Thampi, ynghyd â bywgraffiadau byrion ohonynt gan y cyfieithwyr Cymraeg, Twm Morys, Siân Melangell Dafydd, Menna Elfyn, Hywel Griffiths, Karen Owen ac Eurig Sailsbury.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHBLODEUGERDDCYMRUINDIA
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Ifan Gontsiarof [Goncharov] (1812-1891). Rhan o nofel yw hon, a gyhoeddwyd ar ffurf stori fer. Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Baner ac Amserau Cymru, 26/12/1945.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANESCYMRU
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Ifan Twrgenief [Turgenev] (1818-1883). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Dial (yn Storïau Tramor III)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddJanet Saunders; Yvonne Davies; William Ishmael;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Ddraig 1967-8, 22-7.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMali Roberts;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Gweithiau Barddonol

Amrywiol
Awdur: Amrywiol
Teitl gwreiddiol Amrywiol
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddGriffith George;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1906

Nodiadau
Blodeugerdd Gymreig yw hon o droad yr ugeinfed ganrif. Ceir ynddi gerddi Cymraeg, cerddi Saesneg, cyfieithiadau o gerddi Cymraeg i'r Saesneg, a chyfieithiadau o gerddi Saesneg i'r Gymraeg. Casglwyd y flodeugerdd ynghyd gan Griffith George (Gruffydd Dyfed), Aberdâr. Sonia, yn y 'Preface' i'r gyfrol, am y newid sylfaenol yn y sefyllfa ieithyddol Gymreig dros yr 20 mlynedd cyn ei chyhoeddi. Noda bod rhugledd yn y Saesneg ar gynnydd, a rhugledd lenyddol yn y Gymraeg yn lleihau. Esbonia y bwriadwyd i'r llyfr hwn fod yn bont rhwng y ddau fyd ieithyddol. Meddai, 'The first half [of this book] is devoted to original Poetry, and is mostly Welsh; the second half to translations from some of our best Welsh Poets into English, and a few from noted English Poets into Welsh." Dyma'r cyfieithiadau: 'Beth Ellid Wneyd', cyfieithiad o 'What might be done' gan Mackay; 'Y Diwygiwr', cyfieithiad o 'The Reformer' gan Whittier; 'Ymadawiad Arthur', cyfieithiad o 'The Passing of Arthur' gan Tennyson; 'Arglwyd Burleigh', cyfieithiad o'r gerdd o'r un enw gan Tennyson; 'Allan o Gyfieithiad Alcestis', sef cyfieithiad o 'Cwyn Admetos ar ôl ei wraig, yr hon a roddes ei hun i'r Duwiau i farw yn ei le'; 'Gwedi hyny', cyfieithiad o gerdd F. R. Havergal, a seiliwyd ar Hebreaid. XII., II; 'Ffarwel', cyfieithiad o waith Tennyson.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHBLODEUGERDDIAITHRHAMANTIAETHUGEINFED GANRIFY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Genhinen, VII, 1957, 175-8.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddCyril P. Cule;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alfred Victor de Vigny (1797-1863). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Traethodyd, XX, 1952, 63-7.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Genhinen, VI, 1956, 220-5.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Ofn (yn Storïau Tramor III)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddBruce Griffiths;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Taliesin XVIII, 1969, 65-9.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Rainer Maria Rilke: Blodeugerdd


Awdur: Rilke,Rainer Maria
Teitl y GyfresCyfres Barddoniaeth Pwyllgor Cyfieithiadau yr Academi Gymreig: 4
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddJohn Henry Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1984

Nodiadau
Rainer Maria Rilke (1875-1926). Cyhoeddwyd y gyfrol gan Yr Academi Gymreig, fel rhan o 'Cyfres Barddoniaeth Pwyllgor Cyfieithiadau yr Academi Gymreig'. Cyfrol o farddoniaeth sy'n cynnwys 'Yr Elegien o Duino', ynghyd â detholiad o'i ganeuon eraill. Yn ei 'Rhagair' (t.vii) noda'r cyfieithydd, John Henry Jones, mae ail-gyhoeddiad ydyw'r gyfrol hon o bamffledyn o gyfieithiadau a gyhoeddwyd ganddo yn 1945 (ac eithrio 'Yr Elegien o Duino' sy'n newydd ar gyfer y cyhoeddiad hwn). Noda iddo ddechrau ar gyfieithu caneuon telynegol cynnar Rilke ar ychydig o oriau hamdden yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ond nid aeth ati i gyfieithu mwy o weithiau Rilke tan iddo ymddeol. A yn ei flaen wedyn i drafod sialensau cyfieithu gwaith Rilke, o ran iaith a syniadaeth. Yn ei 'Ragymadrodd' (tt.1-14) cyflwyna John Henry Jones Rilke fel y bardd Almaeneg mwyaf dylanwadol tu allan i'w wlad o holl feirdd ei ddydd. Cyflwyna hanes ei fywyd, gan ddefnyddio'i gerddi fel adnoddau er mwyn gwneud hyn. Trafoda ei waith llenyddol mewn cryn fanylder, gan dalu tipyn o sylw i 'Yr Elegien' o 'Duino' ei hunain. Ceir nodiadau pellach ar 'Yr Elegien' o 'Duino' yng nghefn y gyfrol (tt.59-60), ynghyd â Llyfryddiaeth Fer a Discograffia o ychydig o farddoniaeth Rilke a osodwyd i fiwsig gan gyfansoddwyr (t.61).

Allweddeiriau
BARDDONIAETHBLODEUGERDDBOHEMIAHANESYR ALMAEN
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Genhinen, IX, 1959, 96-100.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Y Cocatw Coch

-
Awdur: Amrywiol
Teitl gwreiddiol -
Teitl y GyfresCyfres barddoniaeth Pwyllgor Cyfieithiadau yr Academi Gymreig: Cyfrol 7
Iaith WreiddiolTseinaeg;
CyfieithyddCedric Maby;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1987

Nodiadau
Dyma flodeugerdd o gerddi byrion o'r Tseinaeg, oll wedi'i cyfieithu gan Cedric Maby. Esbonir y teitl yn y 'Rhagair' (tt.v-vi); defnyddiwyd y Cocatw fel alegori mewn dwy gerdd gan Bo Juyi, un o feirdd mawr y Tang, i ddangos trueni'r werin, traha'r gormeswyr, a difaterwch y Llys. Sonia'r cyfieithydd rywfaint am y broses o gyfieithu yn y Rhagair hwn. Yn y 'Rhagymadrodd' (tt.1-13), ceir nifer o drafodaethau difyr ar y pwnc, gan gynnwys ymdriniaethau o arddull, iaith a chynnwys y cerddi. Trafodir safle'r bardd mewn cymdeithas mewn gwahanol oesoedd yn hanes Tseina, a thrafodir hefyd y sialensau sy'n wynebu'r cyfieithydd wrth fynd ati i drosi'r gweithiau hyn i'r Gymraeg. Darperir llinell amser gryno 'Prif Ddyddiadau Hanes Tseina' (tt.15-8), a cheir cyflwyniadau i'r cerddi a'u hawduron mewn amrywiol fannau yn y gyfrol. Ceir cerddi o Y Shijng, y Dao De Jing, gweithiau gan Zhu Yuan, Xi Zhun, Cao Zhi, Fu Xuan, Tao Yuanming, Bao Zhao, Toba Boyu, He Jichang, Wang Wei, Li Bo, Du Fu, Lu Lun, Bo Juyi, Li He, Li Jiu, Su Dongpo, Chang Lei, Li Qingzhao, Yu Fei, Lu Yu, He Ching, Liu Ji, Li Mongyang, Wang Tingxiang, Ma Xianglan, Huang Chuanyao, Liang Peilan, Yuan Mei, Xiu Lan, Zhao Yi, Huang Zunxian, Guo Moruo, Zhou Enlai, Wen Yiduo, Feng Zhi, Ai Qing, Mao Zedong, Zhao Puchu, Zhao Peizhong, Sha Ou, Zhang Zhimin, Bei Dao, Gu Cheng, a nifer o feirdd anadabyddus neu ddienw. Darperir hefyd fynegai a llyfryddiaeth gynhwysfawr ar ddiwedd y gyfrol. Hon yw cyfrol rhif 7 yn 'Cyfres barddoniaeth Pwyllgor Cyfieithiadau yr Academi Gymreig'.

Allweddeiriau
BLODEUGERDDHANESTSEINABARDDONIAETH

Y Dychweliad (yn Storïau Tramor III)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddJ. Oliver Stephens;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y stori hon am y tro cyntaf yn: Y Geninen 39, 1920, 17-19.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMoelona;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Wawr, IV, 1917, 98-101.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Y Ffynnon sy'n Ffrydio

-
Awdur: Amrywiol
Teitl gwreiddiol -
Teitl y GyfresCyfres barddoniaeth pwyllgor cyfieithiadau yr Academi Gymreig
Iaith WreiddiolSbaeneg;
CyfieithyddGareth Alban Davies;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1990

Nodiadau
Blodeugerdd yw hon o farddoniaeth Sbaeneg. Perthyn y gyfrol i'r gyfres, 'Cyfres barddoniaeth pwyllgor cyfieithiadau yr Academi Gymreig'. Yn ei 'Rhagymadrodd' i'r gyfrol (tt.1-11), sonia Gareth Alban Davies am hanes aml-ieithog Sbaen, gan bwysleisio dylanwad yr hanes hwnnw ar ei ddewis o gerddi ar gyfer y flodeugerdd hon. Trafodir hefyd ym mha le yn yr hanes hyn y saif pob un o'r beirdd a gynhwysir yn y gyfrol. Yn ei 'Y Cyfieithiadau' (t.12) manyla'r cyfieithydd am ei amcanion wrth lunio'r gyfrol, gan bwysleisio iddo ddewis enghreifftiau a oedd yn cyfleu nodweddion penodol o'r traddodiad barddol Sbaenaidd. Ceir yn y gyfrol gerddi gan: Muwashsha Abu Bakr Muhammed Gonzalo de Berceo, Y Brenin Alffonso Ddoeth, Shem Tob, Huan Ruiz Arcipreste de Hita, Inigo López de Mendoza, Gómez Manrique, Jorge Manrique, El Comendador Joan Escrivá, Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Francsco de Aldana, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Lope de Vega Carpio, Luis de Góngora y Argote, Rodrigo Caro, Francisco de Quevedo y Villegas, Antonio Hurtado de Mendoza, Pedro Calderón de la Barca, Sor Juana Inés de la Cruz, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Dario, Manuel Machado, Antonio Machado, Jorge Guillén, Federico Garcia Lorca.

Allweddeiriau
BLODEUGERDDHANESSBAENBARDDONIAETHTRADDODIAD
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddE. T. Griffiths;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Cymru XLVII, 1914, 251-253.

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFFFRANGEGBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANESCYMRU

Yr Awen Almaeneg

-
Awdur: Amrywiol
Teitl gwreiddiol -
Teitl y GyfresCyfres barddoniaeth pwyllgor cyfieithiadau yr Academi Gymreig: 3
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddPennar Davies;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1983

Nodiadau
Blodeugerdd yw hon o waith beirdd Almaeneg. Perthyn y gyfrol i'r gyfres, 'Cyfres barddoniaeth pwyllgor cyfieithiadau yr Academi Gymreig', cyfrol rhif 3 ydyw. Cynrychiolir yn y casgliad gyfnod hir o'r dechreuadau hyd at drothwy'r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ei 'Rhagair' (tt.vii-viii) esbonia Pennar Davies fwy am y detholiad, a sonia am geisiadau eraill a wnaed i gyhoeddi blodeugerddi o gerddi Almaeneg yn y Gymraeg cyn dyddiad cyhoeddi'r gyfrol hon. Trafodir hanes barddoniaeth Almaeneg ymhellach yn yr adran 'Cipolwg ar hynt Barddoniaeth Almaeneg hyd y Rhyfel Byd Cyntaf' (tt.1-3). Ceir yn y gyfrol gerddi gan: Ezzo, Dietmar von Eist, Friedrich von Hausen, Heinrich von Morungen, Wolfram von Eschenbach, Gottfreid von Strassburg, Walther von der Vogelweide, Mechthild von Magdeburg, Johannes Tauler, Heinrich von Laufenberg, Martin Luther, Hans Sachs, Martin Opitz, Friedrich von Logau, Heinrich Albert/Simon Dach, Paul Gerhardt, Paul Fleming, Andreas Gryphius, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Johann Jakob von Grimmelshausen, Angelus Silesius (Johan Sheffler), Johann Christian Günther, Friedrich von Hagedorn, Friedrich Gottlieb Klopstock, Matthias Claudius, Gottfried August Bürger, Ludwig Christoph Heinrich Hölty, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Friedrich Hölderlin, Novalis (Friedrich von Hardenberg), Clemens Brentano, Ludwig Uhland, Joseph von Eichendorff, Ernst Schulze, Wilhelm Müller, August von Platen, Heinrich Heine, Annette von Droste-Hülshoff, Nikolaus Lenau, Julius Mosen, Eduard Mörike, Adolf Friedrich von Schack, Theodor Storm, Gottfried Keller, Friedrich von Bodenstedt, Conrad Ferdinand Meyer, Felix Dahn, Friedrich Nietzsche, Stefan George, Christian Morgenstern, August Stramm, Hugo von Hofmansthal, Georg Trakl.

Allweddeiriau
AWSTRIABARDDONIAETHBLODEUGERDDY SWISTIRYR ALMAENHANES

Y Gronfa

Mae'r gronfa yn gatalog disgrifiadol o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg o ddechrau'r ugeinfed ganrif ymlaen ym meysydd y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol. Detholwyd yn bennaf o blith testunau rhyddiaith a drama all fod o ddiddordeb ar gyfer ymchwil a dysgu ar lefel addysg uwch. Mewn ambell achos y mae cofnod yn arwain at y testun llawn ar-lein.

Croesawn bob gwybodaeth am eitemau pellach gan gynnwys deunydd heb ei gyhoeddi. Anfonwch y manylion llawnaf posibl wrth gysylltu gan fod y catalog yn dibynnu ar ein gallu i gael golwg ar yr union destun a ddisgrifir.

cyfieithiadau@colegcymraeg.ac.uk

Ewch i ddarllen y blog cyfieithiadau ar cyfieithiadau.wordpress.com