Rhowch deitl neu allweddair yn y blwch i chwilio'r gronfa gyfieithiadau. Fe fydd y canlyniadau'n ymddangos islaw wrth i chi deipio yn y blwch. Defnyddiwch y blwch Chwilio Manwl isod i gyfyngu'r canlyniadau.

Chwilio Manwl

Canlyniadau 109


Cliciwch y teitlau am gofnodion llawn

'O Na Bai'n Ddu'

I wish he was black
Awdur: Owen,Roger J.
Teitl gwreiddiol I wish he was black
Teitl y GyfresY Ffydd ar Waith
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddBet Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1986

Nodiadau
Roger J. Owen. Dyma fywgraffiad cryno o hanes Trevor Huddleston, offeiriad yn Eglwys Lloegr a ddaeth yn fynach yng Nghymuned yr Atgyfodiad. Fe'i danfonwyd yn ystod yr 1940au a 50au i weithio yn Sofiatown yn Ne Affrica. Yr oedd yn wrthynebydd blaenllaw i bolisi'r wladwriaeth o apartheid ar sail hil. Ceir portread pwerus o anghyfiawnderau y system wyrdroëdig honno yn y bywgraffiad hwn. Lluniwyd y gyfrol fel cyflwyniad byr i fywyd Huddlestone ac i fywyd yn Ne'r Affrica, ond darperir yng nghefn y gyfrol restr ddarllen eang ar y naill bwnc fel y llall. Darperir hefyd nifer o weithgareddau trafod a myfyrio ar sail tystiolaeth y gyfrol. Mae'r gyfrol yn rhan o'r gyfres 'Y Ffydd ar Waith", sef casgliad o gyfrolau sy'n dadlau perthnasedd egwyddorion Cristnogol anenwadol ym mywyd pob dydd. Math ar bolemig ar gyfer y 'social gospel', megis. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, ac fe'i hargraffwyd gan Argraffdy Arfon, Penygroes.

Allweddeiriau
ADDYSGAPARTHEIDASTUDIAETHAU CREFYDDBYWGRAFFIADCREFYDDCRISTNOGAETHDE AFFRICAGWLEIDYDDIAETHHANESHILIAETH

Aberth

(rhan o) Triptiek van Heimwee en Berusting
Awdur: Depauw,Valère
Teitl gwreiddiol (rhan o) Triptiek van Heimwee en Berusting
Teitl y LlyfrTri Milwr a Dyrnaid o Bridd
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddEirian Gruffudd;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Valère Depauw (1912-1994). Awdur o Fflandrys. Mae'r stori fer hon yn rhan o driptych o straeon byrion, 'Aberth', 'Dychwelyd' a 'Gweledigaeth Nadolig', sy'n dwyn y teitl cyfansawdd 'Tri Milwr'. Sonnir ynddynt am brofiadau tri milwr gwahanol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cyfieithwyd 'Aberth' a 'Dychwelyd' o'r Iseldireg gan Eirian Gruffydd, a 'Gweledigaeth Nadolig' o'r Ffrangeg gan Mair Williams. Yn yr Iseldireg yr ysgrifenwyd y straeon yn wreiddiol. Cyhoeddwyd y gyfrol hon at ddefnydd Llyfrgelloedd yn unig gan Gwasg Gomer, Llandysul. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithwyr yn y gyfrol.

Allweddeiriau
FFLEMEGFFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRIONYR AIL RYFEL BYDBYWGRAFFIAD

Antigone

Antigone
Awdur: Anouilh,Jean
Teitl gwreiddiol Antigone
Teitl y GyfresDramâu'r Byd
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRoy Owen;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1976

Copi Digidol

Nodiadau
Jean Anouilh (1910-1987). Ceir bywgraffiad o fywyd Jean Anouilh yn y gyfrol hon. Yn ei 'Ragair' i'r gyfrol noda Roy Owen fod Anouilh wedi mynd allan o'i ffordd i bortreadu myth Groegaidd mewn modd cydamserol hanesyddol a modern. Mae'r ddrama hon yn rhan o'r gyfres Dramâu'r Byd. Rhaid cael caniatád oddi wrth Wasg Prifysgol Cymru cyn perfformio'r ddrama hon.

Allweddeiriau
DRAMA EWROPEAIDDGROEGUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADCYMRUEWROP

Brenhines ei Galon (yn Storïau Tramor II)

Rouanez e galon
Awdur: Hemon,Roparz
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Rouanez e galon
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur yng nghefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP

Brenin yr Hud

Erlkönig
Awdur: von Goethe,Johann Wolfgang
Teitl gwreiddiol Erlkönig
Teitl y LlyfrChwech o Ganeuon Enwocaf Schubert
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddT.H. Parry-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1936

Nodiadau
Johann Wolfgan von Goethe [Goethe] (1749-1832). Daw'r cyfieithiad hwn o'r gân enwog hon o'r gyfrol Chwech o Ganeuon Enwog Schubert. Golygwyd y gerddoriaeth gan David De Lloyd, a chyfieithwyd y geiriau i'r Gymraeg gan T.H. Parry-Williams. Yng ngherdd Goethe disgrifir marwolaeth plentyn ar sail ymosodiad gan greadur goruwchnaturiol. Mae'r testun, a'r gerdd, wedi bod yn ysbrydoliaeth i nifer o gyfansoddwyr ar gyfer eu Lieder. Cyfansoddodd Schubert ei Lied ef wedi'i seilio ar y gerdd hon yn 1815. Mae'r geiriau a'r gerddoriaeth wedi'u gosod ynghyd yn y cyhoeddiad hwn. Mae bywgraffiad cryno o hanes y cyfansoddwr hefyd i'w ganfod yn y gyfrol. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Oxford University Press.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHLIEDERMARWOLAETHY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGYR ALMAENBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Busnes yw Busnes

Geschäft is Geschäft
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Geschäft is Geschäft
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION

Bydd Rhywbeth yn Digwydd

Es wird etwas geschehen
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Es wird etwas geschehen
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION

Bywyd David Livingstone

The Life of David Livingstone
Awdur: Elliott,W.A.
Teitl gwreiddiol The Life of David Livingstone
Teitl y GyfresNew Illustrated Series of Missionary Biographies: 19
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddJ. Hywel Parry;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 19

Nodiadau
Dyma fywgraffiad o'r cenhadwr David Livingstone, dyn a oedd mor enwog fel cenhadwr nes iddo droi'n batrymlun naratifol i'r ddelwedd o'r cenhadwr arwrol. Yn wir, nodir ym mhennod gyntaf y gyfrol, "...hyd ddyddiau David Livingstone yr oeddynt [y cenhadon Cristnogol] lawer yn rhy brin. Bu ef yn fwy na neb yn gyfrwng i ddeffro cywybod y byd Cristionogol i wneud ei ddyletswydd". Ganed Livingstone yn yr Alban, ac wedi astudio am radd yn Glasgow, aeth ar daith genhadol i Affrica tan nawdd yr LMS. Daeth ei dair taith genhadol trwy'r cyfandir â chryn enwogrwydd iddo, a daethant hefyd yn seiliau i'r mytholegau cenhadol a ddatblygwyd yn ystod Oes Fictoria. Ceir adroddiad fanwl o'r tair taith honno yn y llyfryn hwn. Mae'r gyfrol hon yn rhan o gyfres o fywgraffiadau a gyhoeddwyd gan yr LMS, y 'New Illustrated Series of Missionary Biographies', yn adrodd hanes rhai o genhadon amlycaf eu meysydd cenhadaeth. Darperir mapiau a nifer o ffotograffau perthnasol yn y gyfrol. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Gymdeithas Genhadol Llundain (London Missionary Society, LMS) yn 19--.

Allweddeiriau
CREFYDDCRISTNOGAETHHANESLLENYDDIAETH GENHADOLOES FICTORIAYMERODRAETHYR ALBANBYWGRAFFIAD

Bywyd y Parch Griffith John, D.D., Hankow

The Life of the Reverend Griffith John, D.D., Hankow
Awdur: Miles,J.T.
Teitl gwreiddiol The Life of the Reverend Griffith John, D.D., Hankow
Teitl y GyfresNew Illustrated Series of Missionary Biographies: 17
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddJ. T. Miles;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1908

Nodiadau
Dyma fywgraffiad o'r cenhadwr Griffith John. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Gymdeithas Genhadol Llundain (London Missionary Society, LMS) yn 1908. Ganed Griffith John ym Morgannwg, ac fe'i magwyd yn nhraddodiad Anghydffurfiol Capel Ebenezer, Abertawe. Mae'r gyfrol hon yn rhan o gyfres o fywgraffiadau a gyhoeddwyd gan yr LMS, y 'New Illustrated Series of Missionary Biographies', yn adrodd hanes rhai o genhadon amlycaf eu meysydd cenhadaeth. Danfonwyd Griffith John i Tsieina, ac yno y bu'n cenhadu am y rhan fwyaf o'i oes. Mae'r llyfr yn batrymlun ar lenyddiaeth genhadol yr oes. Canolbwyntir ar berson y cenhadwr ei hun yn anad dim, fel mynegiant cnawdol ar ddelfrydaeth yr ymgyrch genhadol yn gyffredinol. Uchafbwynt a chlo'r llyfr yw'r drafodaeth ohono fel dyn, yn y bennod, 'Y Dyn'. Canmolir ymron i bob agwedd o'i bersonoliaeth yn yr adran honno. Darperir mapiau a nifer o ffotograffau perthnasol yn y gyfrol. Cyhoeddwyd y gyfrol gan y London Mission Society, Llundain.

Allweddeiriau
HANESYMERODRAETHOES FICTORIALLENYDDIAETH GENHADOLCRISTNOGAETHCREFYDDBYWGRAFFIAD
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Jacques Ferron (1921-1985). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt. 192-3) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Caligula

Caligula
Awdur: Camus,Albert
Teitl gwreiddiol Caligula
Teitl y GyfresDramâu'r Byd
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddEmyr Tudwal Jones; Prys Morgan;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1978

Nodiadau
Albert Camus (1913-1960). Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Camus yn y gyfrol hon. Yn ei ragymadrodd i'r gyfrol trafoda Emyr Tudwal Jones themâu'r ddrama, gan gyfeirio ati fel drama am bobl ifainc, drama sy'n ymboeni am ddirfodaeth, a drama sy'n nodweddiadol o ystyriaethau llenyddol y dramodydd yn gyffredinol. Cyfieithwyd y ddrama yn ystod wythnos gyfieithu a gynhaliwyd, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, yng Ngregynog, 12-19 o Fedi, 1975. Mae'r hawl i berfformio'r ddrama hon ym meddiant S.A.C.D., Paris. Ymofynner â Gwasg Prifysgol Cymru ynglyn â sicrhau caniatâd i'w pherfformio.

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADCYMRUDIRFODAETHDRAMADRAMA EWROPEAIDDEWROPFFRAINCRHUFEINIAID
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddSylvia Morgan;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Canu'n Iach

Abscheid
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Abscheid
Teitl y LlyfrYmwelwyn Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGALMAENALMAENEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. J. Rees;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Viha
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Alpo Armas Ruuth (1943-2002). Ceir bywgraffiad byr am hanes yr awdur (t.156) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori fer Ffinneg wreiddiol yn 1968.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Cath a Llygoden

Katz und Maus
Awdur: Grass,Günter
Teitl gwreiddiol Katz und Maus
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddGwilym Lloyd Edwards;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1994

Nodiadau
Günter Grass (1927-). Roedd rhan o'r gwaith hwn yn fuddugol yn yr Eisteddfod Genedlaethol (1981), ac ar sail hynny, derbyniodd y cyfieithydd Gomisiwn gan yr Eisteddfod a Chyngor Celfyddydau Cymru i orffen y gwaith. Ceir bywgraffiad o'r cyfieithydd yn y gyfrol, lle nodir ei fod wedi ennill sawl gwobr Eisteddfodol. Ceir bywgraffiad hefyd o'r awdur, lle nodir y ganed Günter Grass yn 1927, yn Langfuhr, un o faesdrefi Danzig. Bu'n garcharor rhyfel yn 1945. Yn fardd ac yn ddramodydd, yr oedd wedi cyhoeddi tair nofel ar adeg ysgrifennu'r broliant. Hon oedd ei ail nofel, 'Katz und Maus' (1961)

Allweddeiriau
EISTEDDFOD GENEDLAETHOLNOFELYR ALMAENCYMRUBYWGRAFFIADEWROPLLENYDDIAETH

Cenhadaeth Peilot: Stori Leonard Cheshire

Mission for a pilot
Awdur: Owen,Roger J.
Teitl gwreiddiol Mission for a pilot
Teitl y GyfresY Ffydd ar Waith
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddBet Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1985

Nodiadau
Roger J. Owen. Dyma fywgraffiad cryno o hanes Leonard Cheshire, peilot gyda'r RAF yn ystod yr Ail Ryfel Byd a ddaeth yn ffigwr blaengar yng ngofal cyn-filwyr, yr henoed, a'r anabl yn dilyn y rhyfel. Yr oedd yn beilot disglair - hedfanodd dros 100 cyrch yn llwyddiannus a derbyniodd Groes Fictoria fel anrhydedd. Bu hefyd ar yr awyren a ollyngodd y bom atomig ar ddinas Nagasaki yn Siapan. Yn dilyn y rhyfel cafodd droedigaeth raddol at Gatholigiaeth, a rhan o'r droedigaeth hon oedd ei weithgarwch ym myd gofal a meddygaeth. Lluniwyd y gyfrol fel cyflwyniad byr i fywyd Cheshire, ond darperir yng nghefn y gyfrol restr ddarllen ehangach ar y pwnc. Darperir hefyd nifer o weithgareddau trafod a myfyrio ar sail tystiolaeth y gyfrol. Mae'r gyfrol yn rhan o'r gyfres 'Y Ffydd ar Waith", sef casgliad o gyfrolau sy'n dadlau perthnasedd egwyddorion Cristnogol anenwadol ym mywyd pob dydd. Math ar bolemig ar gyfer y 'social gospel', megis. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, ac fe'i hargraffwyd gan Argraffdy Arfon, Penygroes.

Allweddeiriau
ADDYSGAIL RYFEL BYDBYWGRAFFIADHANESLLOEGRMEDDYGAETHRHYFELUGEINFED GANRIFYR AIL RYFEL BYD
Golygyddion Griffiths,E.T.
Teitl gwreiddiol Amrywiol
Iaith WreiddiolProfensaleg; Ffrangeg; Eidaleg; Sbaeneg; Almaeneg; ;
CyfieithyddAnad.;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1966

Nodiadau
Ceir yn y gyfrol hon gyfieithiadau o gerddi o amrywiol ieithoedd. Ceir cerddi gwerin o'r Eidaleg, y 'rispetti a'r 'stornelli'; cerddi gan sawl trwbadwr anhysbys mewn nifer o ieithoedd; cerddi gan Bernard o Ventadwr; Christine de Pisan; Charles d'Orléans, Francesco Berni, Annibal Caro, Pierre de Ronsard, Jean Passerat, Alessandro Tassoni, Tomás de Iriarte, Jacopo Vittorelli, Friedrich Schiller, Uhland, Eichendorff, Giacomo Leopardi, Hoffman von Fallersleben, Robert Reinick, José de Espronceda, Hermann Lingg, Baudelaire, Giosuè Carducci, Rosalia de Castro, Renato Fucini, Olindo Guarini, Giovanni Pascoli, Jean Moréas, Gustave Kahn, Francis Vielé-Griffi, Francis Jammes, Louis Mercier, Fernand Gregh, Joachim Gasquet, Paul Fort, Charles le Gofflic, Guillemard, Parzanese, a Lya Berger. Yn y 'Rhagair' noda'r golygydd mai amcan y casgliad yw pontio'r bwlch rhwng profiad y Cymro llengar â gweddill llenyddiaethau Gorllewin Ewrop. Ceisiwyd cynnwys enghreifftiau o sawl math ar farddoniaeth sy'n nodweddiadol o wahanol arddulliau barddonol Ewrop. Gyda phob adran newydd o farddoniaeth, ceir rhagymadrodd esboniadol bychan - trafodir ffurfiau mesur, neu gyd-destun hanesyddol, neu amrywiol ffeithiau eraill am y canu. Ceir bywgraffiad o rai o'r beirdd yn y gyfrol, ond nid o bob un ohonynt. Yr un mwyaf cynhwysfawr ohonynt yw "Bywyd a Gwaith Giacomo Leopardi", (tt. 28-31). Ceir hefyd drafodaeth ddiddorol ar arddull cerddi gwerin yr Eidaleg.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHBLODEUGERDDLLENYDDIAETH EWROPEAIDDBYWGRAFFIADYR EIDALEWROP

Christina

Christina
Awdur: Gowenius,Eva Marianne
Teitl gwreiddiol Christina
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1973

Nodiadau
Eva Marianne Gowenius (????). Fe'i cyhoeddwyd at ddefnydd llyfrgelloedd yn unig. Fe'i cyhoeddwyd drwy ganiatád cyhoeddwyr y gwreiddiol, Katzmann-Verlag K. G., Tuebingen, Gorllewin yr Almaen. Ni cheir bywgraffiad o'r cyfieithydd na'r awdur yn gyfrol.

Allweddeiriau
LLYFRGELLOEDD YN UNIGNOFELYR ALMAENBYWGRAFFIAD

Chwe Chymeriad yn Chwilio am Awdur

Sei personaggi in cerca d'autore
Awdur: Pirandello,Luigi
Teitl gwreiddiol Sei personaggi in cerca d'autore
Iaith WreiddiolEidaleg;
CyfieithyddDyfnallt Morgan; Eleri Morgan;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1981

Nodiadau
Luigi Pirandello (1867-1936). Cyhoeddwyd y gyfrol hon gan Lys yr Eisteddfod Genedlaethol. Hi oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth cyfieithu drama hir yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'i Chyffiniau yn 1981. Darpreir bywgraffiad cryno o fywyd Pirandello, ynghyd â phwt o hanes y ddrama ei hun, a thrafodaeth o'i phrif themâu, yn y 'Cyflwyniad' gan Helen Hayes (t.iii).

Allweddeiriau
DRAMAEISTEDDFOD GENEDLAETHOLYR EIDALBYWGRAFFIADHANES
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.168-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Cyflwyniad i Syr Robert Peckham, yn De Italica Pronunciatione ... Libellus

Illvtri Atque Praeclaro Viro Roberto Pecchamo
Awdur: Rhys,Siôn Dafydd
Teitl gwreiddiol Illvtri Atque Praeclaro Viro Roberto Pecchamo
Iaith WreiddiolLladin;
CyfieithyddCeri Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Siôn Dafydd Rhys (1534-1609). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn yn 'Rhagymadroddion a Chyflwyniadau Lladin', sef casgliad o gyfieithiadau o weithiau Lladin Cymreig y Dadeni Dysg. Cyfieithwyd pob eitem yn y gyfrol gan Ceri Davies. Trafodir y broses o gyfieithu yn y 'Rhagair' (tt.ix-xi) i'r gyfrol. Ceir hefyd gyflwyniad cynhwysfawr i'r cyfnod ac i'r testunau o dan sylw yn y 'Rhagymadrodd' (tt.1-17) i'r gyfrol. Amcan yr eitem benodol hon oedd cyflwyno'r gwaith hwy, 'De Italica Pronunciatione', i Syr Robert Peckham. Fel yr esbonia Siôn Dafydd Rhys ei hun, arferid, yn y cyfnod, gyflwyno gweithiau o ysgolheictod i berson 'y cytuna pawb ei fod yn dra chyfoethog mewn ysblander a rhinwedd', a chan hynny, dyma gyflwyno ei esboniad ar ynganiad a ffurf yr Eidaleg i Peckham. Yn y 'Nodiadau' (tt.158-9) yng nghefn y gyfrol ceir bywgraffiad o Rhys a Peckham ill dau, a cheir hefyd gopi o'r testun Lladin gwreiddiol yng nghefn y gyfrol (t.185). Argraffwyd y gwreiddiol yn Padua, gan Laurentius Pasquatus, ar ran Antonius Alciatus.

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADHANESLLADINY DADENI DYSG

Cyfod Da Ti

Steh auf, steh doch auf
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Steh auf, steh doch auf
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION

Cymryd Hoe (yn Storïau Tramor II)

Halte des Forains
Awdur: Ramuz,Charles-Ferdinand
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Halte des Forains
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y llyfr (t.161).

Allweddeiriau
STORI FERY SWISTIRBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Dros y Bont

Uber die Brucke
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Uber die Brucke
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
ALMAENALMAENEGBYWGRAFFIADSAESNEGSTORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElin Garlick;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Jeff Geeraerts (1930-). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur (t.196) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn yr Iseldireg.

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADGWLAD BELGHANESSTORI FERSTRAEON BYRION

Dychwelyd

(rhan o) Triptiek van Heimwee en Berusting
Awdur: Depauw,Valère
Teitl gwreiddiol (rhan o) Triptiek van Heimwee en Berusting
Teitl y LlyfrTri Milwr a Dyrnaid o Bridd
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddEirian Gruffydd;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1978

Nodiadau
Valère Depauw (1912-1994). Awdur o Fflandrys. Mae'r stori fer hon yn rhan o driptych o straeon byrion, 'Aberth', 'Dychwelyd' a 'Gweledigaeth Nadolig', sy'n dwyn y teitl cyfansawdd 'Tri Milwr'. Sonnir ynddynt am brofiadau tri milwr gwahanol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cyfieithwyd 'Aberth' a 'Dychwelyd' o'r Iseldireg gan Eirian Gruffydd, a 'Gweledigaeth Nadolig' o'r Ffrangeg gan Mair Williams. Yn yr Iseldireg yr ysgrifenwyd y straeon yn wreiddiol. Cyhoeddwyd y gyfrol hon at ddefnydd Llyfrgelloedd yn unig gan Gwasg Gomer, Llandysul. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithwyr yn y gyfrol.

Allweddeiriau
FFLEMEGFFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRIONYR AIL RYFEL BYDBYWGRAFFIAD

Dyrnaid o Bridd

-
Awdur: Depauw,Valère
Teitl gwreiddiol -
Teitl y LlyfrTri Milwr a Dyrnaid o Bridd
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddMali Roberts;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1978

Nodiadau
Valère Depauw (1912-1994). Awdur o Fflandrys. Mae'r stori fer hon yn rhan o gyfrol o straeon byrion, 'Tri Milwr a Dyrnaid o Bridd'. Mae pob un o'r straeon yn ymwneud â'r Rhyfeloedd Byd mewn gwahanol ddulliau. Cyfieithwyd 'Aberth' a 'Dychwelyd' o'r Iseldireg gan Eirian Gruffydd, a 'Gweledigaeth Nadolig' a 'Dyrnaid o Bridd' o'r Ffrangeg, y naill gan Mair Williams a'r llall gan Mali Roberts. Yn yr Iseldireg yr ysgrifenwyd y straeon yn wreiddiol. Cyhoeddwyd y gyfrol hon at ddefnydd Llyfrgelloedd yn unig gan Wasg Gomer, Llandysul. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithwyr yn y gyfrol.

Allweddeiriau
FFLEMEGFFRANGEGRHYFELOEDD BYDSTORI FERSTRAEON BYRIONYR AIL RYFEL BYDBYWGRAFFIAD
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddIoan Kidd;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Gabrielle Roy (1909-1983). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.203-4) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMair Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Gabrielle Roy (1909-1983). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.190) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.203-4) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

F'Ewythr Ffred

Mein Onkel Fred
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Mein Onkel Fred
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION

Fel mewn Nofelau Gwael

Wie in Schlechten Romanen
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Wie in Schlechten Romanen
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION

Ffarwel Gwlsari


Awdur: Aitmatof,Tshingiz
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. Gareth Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1971

Nodiadau
Tshingiz Atimatof [Aitmatov] (1928-2008). Awdur Kirgiz oedd Atimatof. Cyhoeddwyd yr argraffiad Cymraeg cyntaf yn 1971, a chyhoeddwyd y nofel wreiddiol yn 1966 gan Molodaya Gvardiva, Moscow. Cyhoeddwyd y cyfieithiad gan Lyfrau'r Dryw. Ni cheir 'Rhagymadrodd' na 'Bywgraffiad', na nemor dim arall o wybodaeth, yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
NOFELRWSIAUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIAD
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddNed Thomas;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Fy Nghyfaill â'r Gwallt Llaes

Kumpel mit dem langen Haar
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Griffiths,B
Teitl gwreiddiol Kumpel mit dem langen Haar
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADALMAENSAESNEGALMAENEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Grwydryn, os Doi Di i Spa...

Wanderer, kommst du nach Spa...
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Wanderer, kommst du nach Spa...
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION

Gweledigaeth Nadolig

(rhan o) Triptiek van Heimwee en Berusting
Awdur: Depauw,Valère
Teitl gwreiddiol (rhan o) Triptiek van Heimwee en Berusting
Teitl y LlyfrTri Milwr a Dyrnaid o Bridd
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddMair Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1978

Nodiadau
Valère Depauw (1912-1994). Awdur o Fflandrys. Mae'r stori fer hon yn rhan o driptych o straeon byrion, 'Aberth', 'Dychwelyd' a 'Gweledigaeth Nadolig', sy'n dwyn y teitl cyfansawdd 'Tri Milwr'. Sonnir ynddynt am brofiadau tri milwr gwahanol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cyfieithwyd 'Aberth' a 'Dychwelyd' o'r Iseldireg gan Eirian Gruffydd, a 'Gweledigaeth Nadolig' o'r Ffrangeg gan Mair Williams. Yn yr Iseldireg yr ysgrifenwyd y straeon yn wreiddiol. Cyhoeddwyd y gyfrol hon at ddefnydd Llyfrgelloedd yn unig gan Gwasg Gomer, Llandysul. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithwyr yn y gyfrol.

Allweddeiriau
STORI FERSTRAEON BYRIONYR AIL RYFEL BYDFFRANGEGFFLEMEGBYWGRAFFIAD

Gweledigaethau Dante, sef 'La Divina Commedia'

La Divina Commedia
Awdur: Alighieri,Dante
Teitl gwreiddiol La Divina Commedia
Iaith WreiddiolEidaleg;
CyfieithyddDaniel Rees;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1903

Nodiadau
Dante Alighieri (c. 1265-1321). Dyma gyfieithiad o 'La Divina Comedia', Dante, mewn terza rima gyflawn. Fe'i cyhoeddwyd ddwywaith, yn gyntaf yn 1903 ac yn ail yn 1908. Cyhoeddiad cain oedd yr ail gyhoeddiad, a cheid ynddo ddelweddau gan arlunydd enwog o Gymru'r oes. Daniel Rees oedd y cyfieithydd ar y naill achlysur fel y llall. Newyddiadurwr ydoedd o ardal Eglwys-Wen-yng-Nghemais, a bu'n weithgar ym myd gwleidyddiaeth Ryddfrydol ac yn gynhyrchiol ym myd newyddiaduraeth a chyhoeddi. Fe'i cofir yn bennaf, yn ôl y 'Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru' fel cyfieithydd y Ddwyfol Gân. Yn y naill gyhoeddiad fel y llall ceir 'Rhagdraith' (tt. v-viii) gan 'T. G. J.', tybir mai T. Gwynn Jones ydyw. Darperir bywgraffiad o hanes yr awdur gwreiddiol yn yr adran hon, ynghyd â thrafodaeth ar y gweithiau a fu'n fwyaf dylanwadol arno wrth iddo fynd ati i lunio ei Weledigaethau. Dadleua T. G. J. fod dylanwad Fersil i'w weld yn amlwg, a Homer yn llai amlwg, ar y gwaith. Trafodir y gwaith hefyd fel ffenestr ar ragdybiaethau moesol yr Oesoedd Canol - "Am bobpeth oedd oreu yng nghrefydd a moes yr Oesau Canol, ni cheir mono cystal yn unman âg yn y 'Commedia'" (t.vii). Ceir hefyd nodiadau rhagarweiniol i bob un o dair rhan y Gweledigaethau, i'r Annwn, y Purdan, a'r Paradwys. Yn y Nodiadau Rhagarweiniol i'r Annwn esbonia'r traethydd mai neges bennaf y rhan gyntaf yw 'fod pechod yn tynnu dyn i lawr i'r "deyrnas ddolurus obry a bod yn bosibl colli pob gobaith am ddianc rhag y dynged honno, sef drwy gam arfer dawn y deall, nes ei golli". Sonnir yn y Nodiadau Rhagarweiniol i'r ail ran mai "Dychymyg Dante ei hun yw lle a threfn y 'Purdan', er gwaetha'r ffaith fod y purdan wedi bod yn rhan o gredo ganonaidd yr eglwys ers canrifoedd. Esbonnir yn Nodiadau Rhagarweiniol 'Paradwys' bod trefn y Baradwys honno'n dilyn seryddiaeth ei oes, ac felly'n gosod y Ddaear yn ganolbwynt i'r bydysawd. Nodweddid Paradwys Dante gan oleuni, goleuni sy'n esgor ar allu Duw i weld pob dim, ac i greu cyfanwaith o'r profiad barddonol a'r profiad diwinyddol yn y gwaith. Darperir nodiadau yng nghefn pob rhan hefyd, yn esbonio materion cyfieithu, terminoleg, a chyd-destunio cysyniadau a drafodir yn y gwaith ei hun.

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADCREFYDDCRISTNOGAETHHANESOESOEDD CANOLY DADENI DYSGYR EIDALGWLEIDYDDIAETHCYMRUEWROP
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddCarys Davies;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Gwybod (yn Storïau Tramor II)

Fios
Awdur: Ó Cadhain,Máirtín
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Fios
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolGwyddeleg;
CyfieithyddTrefor P. Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Máirtín Ó Cadhain (1906-1970). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y llyfr (tt.160-1)

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADHANESIWERDDONSTORI FERSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Philippe Panneton [Ringuet] (1895-1960). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.190) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.201-2) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADLLENYDDIAETHSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Gwyliwr y Goleudy

Laternik
Awdur: Pruss,Bolestaw
Teitl gwreiddiol Laternik
Iaith WreiddiolPwyleg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 197

Nodiadau
Bolestaw Pruss (1847-1912). Cyhoeddwyd y stori fer hon yn y gyfrol 'Storïau Byr o'r Bwyleg', casgliad o straeon gan Bolestaw Pruss (er y nodir fod un wedi'i hysgrifennu gan Henryk Sienkiewicz) wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg gan John Elwyn Jones. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Llyfrau'r Faner dan nawdd Cynllun Llyfrau Cymraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithydd yn y gyfrol.

Allweddeiriau
GWLAD PWYLSTORI FERADDYSGCYMRUBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Gwyrdd fel Afal Awst

Grün Wie Ein Augustapfel
Awdur: Biernath,Horst
Teitl gwreiddiol Grün Wie Ein Augustapfel
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1970

Nodiadau
Horst Biernath (1905-1978). Fe'i cyhoeddwyd at ddefnydd llyfrgelloedd yn unig. Ni cheir bywgraffiad o'r cyfieithydd na'r awdur yn y gyfrol.

Allweddeiriau
LLYFRGELLOEDD YN UNIGNOFELYR ALMAENBYWGRAFFIAD
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddBeth Thomas;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

i

i
Awdur: Cartwright,Jim
Teitl gwreiddiol i
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddJohn A. Owen;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1997

Nodiadau
Dyma gyfieithiad o ddrama hir Jim Cartwright, 'i'. Comisiynwyd a pherfformiwyd y cyfieithiad Cymraeg o'r ddrama am y tro cyntaf gan gwmni Dalier Sylw ar Awst yr 1af yng Ngwesty Caer Beris, Llanfair-ym-Muallt. Chwaraewyd yr holl gymeriadau gan Eiry Thomas ac Iestyn Jones. Darperir manylion pellach am y perfformiad ar dudalen flaen y gyfrol. Ceir bywgraffiad cryno o'r dramodydd ar gychwyn y gyfrol. Dyn o Gaerhirfryn, a dramodydd arobryn, yw Jim Cartrwight. Disgrifir y ddrama ar gefn y gyfrol fel "tapestri lliwgar o bobl, yn gymysg oll i gyd, yn gweu trwy'i gilydd ar eu pererindod o fywyd. Yr hen bobl yn llusgo byw hyd at y dropyn olaf o fywyd, yr ifanc anaeddfed ansicr, y canol oed ifanc ansicr chwantus a'r canol oed pathetig yn chwilio am hafan oddi wrth ei gilydd; ond yn gwybod hefyd mai dim ond gyda'i gilydd mae llonyddwch i'w ganfod wrth redeg yr yrfa flin. Chwerthin, crio, damnio, casáu a nabod ein hunain. Ych a fi!" Cyhoeddwyd y gyfrol gan Canolfan Astudiaethau Addysg, Aberystwyth.

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADDRAMAUGEINFED GANRIFADDYSG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Yves Thériault (1915-1983). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.190) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.204-5) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Ianco'r Cerddor

Ianko Muzykant
Awdur: Sienkiewicz,Henryk
Teitl gwreiddiol Ianko Muzykant
Iaith WreiddiolPwyleg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 197

Nodiadau
Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Cyhoeddwyd y stori fer hon yn y gyfrol 'Storïau Byr o'r Bwyleg', casgliad o straeon gan Bolestaw Pruss (er y nodir fod un wedi'i hysgrifennu gan Henryk Sienkiewicz) wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg gan John Elwyn Jones. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Llyfrau'r Faner dan nawdd Cynllun Llyfrau Cymraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithydd yn y gyfrol.

Allweddeiriau
GWLAD PWYLSTORI FERADDYSGCYMRUBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Jac Do Rheims


Awdur: Ingoldsby,Thomas
Teitl y LlyfrBurns ac Ingoldsby yn Gymraeg. Tri darn gan John Jones (Talhaiarn) wedi eu newid gan J. Glyn Davies.
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddJohn Jones, Talhaiarn;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1931

Nodiadau
Thomas Ingoldsby (1788-1845). Dyma drosiad o gerdd Ingoldsby, Jackdaw of Rheims, un o oddeutu pump ar hugain o eiriau caneuon Saesneg poblogaidd a 'Gymreigiwyd' gan John Jones, Talhaiarn. Dyma a nodir yn 'Rhagymadrodd' J. Glyn Davies i'r gyfrol (tt.7-24). Pwysleisia mai 'Cymreigiad' ydyw, nid 'cyfieithiad' uniongyrchol, gan na ddaliodd Talhaiarn yn dynn at y gwreiddiol yn ei waith. Mae gweddill y Rhagymadrodd yn rhoddi bywgraffiad o Talhaiarn, ac yn trafod ei grefft fel bardd ac fel 'Cymreigiwr' gweithiau Saesneg. Trafoda hefyd y gwaith golygu a wnaed gan J. Glyn Davies ar 'Gymreigiadau' Talhaiarn, gan esbonio'i waith mewn manylder. Ceir hefyd gyflwyniad i 'Talhaiarn' o Gyfrol 2, t.520, o 'Cymru'.

Allweddeiriau
CANU POBLOGAIDDCYMRURHAMANTIAETHSAESNEGBYWGRAFFIAD

John Williams: Y Saer Llongau

John Williams: The Ship Builder
Awdur: Mathews,Basil
Teitl gwreiddiol John Williams: The Ship Builder
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddJohn Bodvan Anwyl (Bodfan);
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1916

Nodiadau
Cyfrol o lenyddiaeth genhadol yw hon. Ceir ynddi hanes John Williams, brodor o Tottenham yn wreiddiol, ac un o genhadon y London Missionary Society (LMS). Fe'i comisiynwyd yn genhadwr gan yr LMS yn 1816, ac fe'i danfonwyd yn 1817 i lecyn a elwid bryd hynny yn Ynysoedd y Gymdeithas (The Society Islands), archipelago sy'n cynnwys nifer o ynysoedd y Môr Dedwydd, gan gynnwys Tahiti. Edrydd ei hanes yn y gyfrol hon mewn dull storïol, yn hytrach na dull hanesyddol uniongyrchol, yn unol ag idiomau llenyddiaeth genhadol yr oes. Llunnir naratif o'i fywyd i gyd-fynd â delfrydaeth yr ymgyrch genhadol o'r cenhadwr archetypaidd. Fe'i lladdwyd tra'n cenhadu, a gan hynny fe'i hanrhydeddwyd gan yr LMS wrth iddynt enwi cyfres o longau er cof amdano. Mae dyluniadau o bedair o'r llongau hyn i'w gweld ar y tu fewn i gloriau blaen ac ôl y gyfrol. Mae'n gyfrol gain sy'n cynnwys llawer o ddyluniadau o anturiaethau'r cenhadwr a mapiau lle nodir cyfeiriad ei deithiau. Ceir nodyn hefyd gan John Bodvan Anwyl, y cyfieithydd, sy'n dwyn y teitl 'At Blant Cymru'. Ynddo noda, "ystyriaf wreiddiol y gwaith hwn, sef 'John Williams the Shipbuilder', y llyfr goreu o'i fath yn yr iaith, yn nesaf at Robinson Crusoe. O wir anfodd y cwtogais ddim arno.". Ymhelaetha gyda dyfyniad Beiblaidd, o II. Macc. ii. 25-32. Argraffwyd y gyfrol gan W. Spurrell a'i Fab, Caerfyrddin, ac fe'i cyhoeddwyd gan yr Oxford University Press.

Allweddeiriau
CRISTNOGAETHHANESLLENYDDIAETHLLENYDDIAETH GENHADOLYMERODRAETHCYMRUIAITHBYWGRAFFIAD

Katourina (yn Storïau Tramor II)

Katourina
Awdur: Hemon,Roparz
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Katourina
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o Roparz Hemon yng nghefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.168-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Jacques Ferron (1921-1985). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.192-3) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Mae Plant yn Sifilians Hefyd

Auch Kinder sind Zivilisten
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Griffiths,B
Teitl gwreiddiol Auch Kinder sind Zivilisten
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADALMAENSAESNEGALMAENEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Menyw Dda (yn Storïau Tramor II)

Ur vaoue vat
Awdur: Hemon,Roparz
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Ur vaoue vat
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o Roparz Hemon yng nghefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP

Nos Galan

Krabat
Awdur: Preussler,Otfried
Teitl gwreiddiol Krabat
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Cyhoeddwyd y nofel hon yn wreiddiol yn 1971 gan Arena-Verlag Georg Popp yng Ngorllewin yr Almaen. Gwnaed y dyluniadau yn y gyfrol gan Herbert Holzing. Nofel ffantasi i bobl ifanc a gafodd cryn sylw yn ei chyfnod ydyw. Fe'i gwobrwywyd a'i throi'n ffilm Tsieceg ac yn nes ymlaen yn yr Almaeneg. Bachgen 14 oed o'r lleiafrif Sorb yn yr Almaen yw'r prif gymeriad, Krabat. Gosodir y nofel yn y 17 ganrif ac mae'n tynnu ar stori werin Sorb. Mae Krabat hefyd yn prif gymeriad yn nifer o nofelau yr awdur Sorbeg enwog Jurij Brezan.(1916-2006). Ni cheir bywgraffiad o'r awdur, na'r cyfieithydd, yn y gyfrol hon. Ni cheir ychwaith fanylion pellach am y nofel yn y gyfrol, ac eithrio'r nofel ei hun. Fe'i cyhoeddwyd yn y Gymraeg gan Gwasg y Dref Wen tan nawdd Cynllun Llyfrau Cymraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cymru.

Allweddeiriau
ADDYSGALMAENALMAENEGBYWGRAFFIADCYMRUNOFELTSIECEGUGEINFED GANRIFYR ALMAEN

Ond doeddwn i ddim yn lloerig


Awdur: Williams,Diana Gruffydd
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddMairwen Gwynn Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Diana Gruffydd Williams (1944-). Ganed Diana Gruffydd Williams yn Aberdâr, ond fe'i maged yn Essex. Astudiodd i fod yn athrawes yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae llawer o'i gweithiau llenyddol wedi'u cyhoeddi ar ffurfiau print neu mewn darllediadau radio ar Radio 4 y BBC. Ni cheir bywgraffiad na rhagymadrodd i'r gyfrol hon.

Allweddeiriau
NOFELBYWGRAFFIADCYMRULLOEGR
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. Gareth Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
André Langevin (1927-2009). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.198-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Rhwng y Llenni

Entre visillos
Awdur: Gaite,Carmen Martin
Teitl gwreiddiol Entre visillos
Iaith WreiddiolSbaeneg;
CyfieithyddJohn Grey Davies;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Carmen Martin Gaite (1925-2000). Cyhoeddwyd y nofel hon at ddefnydd Llyfrgelloedd yn unig gan Christopher Davies, Llandybïe. Ni cheir rhagymadrodd na bywgraffiad yn y gyfrol. Fe'i cyhoeddwyd trwy ganiatâd y cyhoeddwyr gwreiddiol, EDICONES DESTINO, Barcelona. Dyma gyfieithiad o nofel gyntaf Carmen Martin Gaite, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1957. Fe'i ganed yn Salamanca, ac yn ystod ei bywyd enillodd lawer o wobrwyon llenyddol nodedig.

Allweddeiriau
NOFELSBAENUGEINFED GANRIFLLYFRGELLOEDD YN UNIGBYWGRAFFIAD

Rhybudd: Trofeydd

Achtung - Kurven
Awdur: Biernath,Horst
Teitl gwreiddiol Achtung - Kurven
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1972

Nodiadau
Horst Biernath (1905-1978). Cyhoeddwyd at ddefnydd llyfrgelloedd yn unig. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur nac o'r cyfieithydd yn y gyfrol hon. Ar achlysur cyhoeddi'r nofel roedd ei hawlfraint ym meddiant Engelhornverlag Stuttgart Bundesrepublick Deutschland. Fe'i cyhoeddwyd gan Llyfrau'r Faner.

Allweddeiriau
LLYFRGELLOEDD YN UNIGNOFELYR ALMAENBYWGRAFFIAD
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Sant Francis Cyfoes: Hanes y Brawd Douglas

Modern Saint Francis
Awdur: Bull,Norman J
Teitl gwreiddiol Modern Saint Francis
Teitl y GyfresY Ffydd ar Waith
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddJanice Lewis;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1986

Nodiadau
Norman J. Bull. Dyma fywgraffiad o fywyd y Brawd Douglas (Douglas Downes). Cyfystyrir ef â Francis o Assisi, a gwneir hyn yng nghorff y llyfr trwy adrodd bywgraffiad o hanes y Sant adnabyddus ar y cyd â bywgraffiad Douglas. Roedd Francis o Assisi'n ysbrydoliaeth fawr i Douglas mewn sawl ffordd. Rhoddai barch mawr i'w gariad at bawb, yn enwedig y tlodion a'r difreintiedig mewn cymdeithas. Ceisiai rannu'r un llawenydd ag y brofai'r Sant wrth ddod i ymgyfarfod â phob rhan o fodolaeth. Roedd gan Douglas hefyd feddwl mawr o agosatrwydd y Sant at Dduw, a cheisiau ddilyn ôl ei droed yn hynny o beth hefyd. Arweiniodd hyn iddo fod yn weithgar tu hwnt yn sichrau cartref a buddiannau i'r 'fforddolion', neu'r rhai di-gartref a difreintiedig mewn cymdeithas. Gweithiodd ledled y byd, o India i Ganada ac o Loegr i'r Almaen, ar nifer o ymgyrchoedd dyngarol o'r math hyn. Lluniwyd y gyfrol fel cyflwyniad byr i fywyd y Brawd Douglas, ond darperir yng nghefn y gyfrol restr ddarllen ehangach ar ei hanes. Darperir hefyd nifer o weithgareddau trafod a myfyrio ar sail tystiolaeth y gyfrol. Mae'r gyfrol yn rhan o'r gyfres 'Y Ffydd ar Waith", sef casgliad o gyfrolau sy'n dadlau perthnasedd egwyddorion Cristnogol anenwadol ym mywyd pob dydd. Math ar bolemig ar gyfer y 'social gospel', megis. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol, ac fe'i hargraffwyd gan Argraffdy Arfon, Penygroes.

Allweddeiriau
ADDYSGALMAENBYWGRAFFIADCANADACREFYDDCRISTNOGAETHELUSENGOGLEDD AMERICAHANESINDIA
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Marie-José Thériault (1945-). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t. 205) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESLLENYDDIAETHSTRAEON BYRION

Tibeten, 'Rydych yn Tibeten

Hier ist Tibeten
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Hier ist Tibeten
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Louis Fréchette (1839-1908). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.188-9) a bywgraffiad cryno o'r awdur (t.194) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Trafalgar

Trafalgar
Awdur: Galdós,Benito Pérez
Teitl gwreiddiol Trafalgar
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 7
Iaith WreiddiolSbaeneg;
CyfieithyddCyril Cule;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Benito Pérez Galdós (1843-1920). Cyhoeddwyd y llyfr hwn fel rhan o'r gyfres 'Cyfres yr Academi'. Fe'i cyhoeddwyd gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru. Ceir bywgraffiad o'r awdur a'r cyfieithydd ar glawr cefn y gyfrol. Sonnir am yr awdur fel un o lenorion mwyaf y byd Sbaeneg, a cheir cyd-destun i'r nofel o ran ei ddulliau ymchwil ar ei chyfer ac o ran ei safle yn ei gasgliad cyflawn o weithiau. Trafodir hefyd hanes y cyfieithydd - nodir iddo gael ei wobrwyo yn Eisteddfod Hwlffordd yn 1972 am gyfieithu detholiad o waith beirdd Ffrengig y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Allweddeiriau
NOFELSBAENY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGCYMRUBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMeic Pattison;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMeic Pattison;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Y Chwarddwr

Der Lacher
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Der Lacher
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddDewi Morris Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Per-Mari Mevel (????). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.168) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElwyn Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Philippe Aubert de Gaspe (1786-1871). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.187) a bywgraffiad cryno o'r awdur (t.191) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Y Dychweledig Don

Powracejaca Fala
Awdur: Pruss,Bolestaw
Teitl gwreiddiol Powracejaca Fala
Iaith WreiddiolPwyleg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 197

Nodiadau
Bolestaw Pruss (1847-1912). Cyhoeddwyd y stori fer hon yn y gyfrol 'Storïau Byr o'r Bwyleg', casgliad o straeon gan Bolestaw Pruss (er y nodir fod un wedi'i hysgrifennu gan Henryk Sienkiewicz wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg gan John Elwyn Jones. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Llyfrau'r Faner dan nawdd Cynllun Llyfrau Cymraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithydd yn y gyfrol.

Allweddeiriau
GWLAD PWYLSTORI FERADDYSGCYMRUBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. J. Rees;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Gabrielle Roy (1909-1983). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.203-4) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddIan Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddDewi Morris Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Kristian Brisson (1927-2013). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.163) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMeic Pattison;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Y Peint (yn Storïau Tramor II)

An Pionta
Awdur: Ó Cadhain,Máirtín
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol An Pionta
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolGwyddeleg;
CyfieithyddTrefor P. Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Máirtín Ó Cadhain (1906-1970). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y llyfr (tt.196-1).

Allweddeiriau
IWERDDONSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP

Y Porth Cyfyng

La Porte Étroite
Awdur: Gide,André
Teitl gwreiddiol La Porte Étroite
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
André Gide (1869-1951). Ail gyfrol Cyfres yr Academi. Ceir Bywgraffiad cryno o Gide yn 'Bywyd a Gwaith André Gide' ar (tt. 5-7). Ceir hefyd 'Astudiaeth' gan Bruce Griffiths, lle trafodir 'Y Porth Cyfyng' ynghyd â bywyd Gide.

Allweddeiriau
FFRAINCNOFELNOFEL DOD I OEDBYWGRAFFIADEWROP
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Ward Ruyslinck [Raymond de Belser] (1929-). Ceir bywgraffiad byr am hanes yr awdur (t.197) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn yr Iseldiroedd yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Y Stamp (yn Storïau Tramor II)

Le Timbre-poste
Awdur: Marceau,Félicien
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Le Timbre-poste
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRhiannon Ellis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Fèlicien Marceau (1913-2012). Ceir bywgraffiad cryno am hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol (t.160)

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP

Y Storm (yn Storïau Tramor II)

En Mer
Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol En Mer
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRichard T. Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol (t.160)

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP

Y Taflwr Ymaith

Der Wegwerfer
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Der Wegwerfer
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Acaemi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddDewi Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElwyn Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Anne Hébert (1916-2000). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.199-201) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Y Wasgod

Kamizelka
Awdur: Pruss,Bolestaw
Teitl gwreiddiol Kamizelka
Iaith WreiddiolPwyleg;
CyfieithyddJohn Elwyn Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 197

Nodiadau
Bolestaw Pruss (1847-1912). Cyhoeddwyd y stori fer hon yn y gyfrol 'Storïau Byr o'r Bwyleg', casgliad o straeon gan Bolestaw Pruss (er y nodir fod un wedi'i hysgrifennu gan Henryk Sienkiewicz) wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg gan John Elwyn Jones. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Llyfrau'r Faner dan nawdd Cynllun Llyfrau Cymraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Ni cheir bywgraffiad o'r awdur na'r cyfieithydd yn y gyfrol.

Allweddeiriau
GWLAD PWYLSTORI FERADDYSGCYMRUBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Y Wawr Olaf (yn Storïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg)

Viimeinen auringonnousu
Awdur: Kojo,Viljo
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Viimeinen auringonnousu
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Kojo Viljo (1891-1966). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.153) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1934.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Y Wennol Ddu (yn Storïau Tramor II)

L'oiseau blessé
Awdur: Bernard,Marc
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol L'oiseau blessé
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Marc Bernard (1900-1983). Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Marc Bernard yn y gyfrol hon, ar dudalen t.159.

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP

Ymweliad yr Hen Foneddiges

Der Besuch der Alten Dame
Awdur: Dürrenmatt,Friedrich
Teitl gwreiddiol Der Besuch der Alten Dame
Teitl y GyfresDramâu'r Byd
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddJohn Gwilym Jones; G. L. Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Perthyn y ddrama hon i'r gyfres 'Dramâu'r Byd'. Fe'i cyfieithiwyd yn ystod wythnos gyfieithu a gynhaliwyd, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, yng Ngregynog, 12-19 o Fedi 1975. Darperir bywgraffiad cryno o hanes y dramodydd ar ddechrau'r gyfrol (t.v). Yn y 'Rhagymadrodd' (tt.vii-xii) i'r gyfrol hon esbonir mai drama am dlodi, a moeseg tlodi ar lefelau cymdeithasol a phersonol, yw hon o eiddo'r dramodydd. Fodd bynnag, ni ddefnyddia'r llwyfan fel pulpud, a noson o ddifyrwch a ddaw i ran y gynulleidfa hon, yn hytrach na phregeth drom. Eir ati wedyn yn y 'Rhagymadrodd' i drafod barn Dürrenmatt ei hun am yr hyn y câr y Swistir weld mewn dramâu, cyn dangos sut y mae'r ddrama hon yn ymateb i'r safbwyntiau hynny trwy eu derbyn a'u gwyrdroi gyda'r un gwynt. Trafodir hefyd sut y plethir y gwrthdaro ideolegol, moesol hyn â hiwmor yn y ddrama, a sut y gellir gwerthfawrogi'r ddrama mewn sawl ffordd. Ceir hefyd 'Ôl-Nodyn' gan y dramodydd ei hun ar ddiwedd y gyfrol, lle noda 'cyflwynaf fyd nid gwers foesol' yn ei ddramâu.

Allweddeiriau
DRAMAUGEINFED GANRIFY SWISTIRCYMRUHANESDRAMÂU'R BYDBYWGRAFFIADMOESEGHIWMOR

Ymwelwyr Annisgwyl

Unberechenbare Gäste
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,G.L.
Teitl gwreiddiol Unberechenbare Gäste
Teitl y LlyfrYmwelwyr Annisgwyl a Storiau Eraill
Teitl y GyfresCyfres yr Academi: 6
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDafydd Andrews;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1980

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Stori fer o'r gyfrol 'Ymwelwyr Annisgwyl a Storïau Eraill' yw hon, sef cyfrol rhif 6, Cyfres yr Academi. Yn y rhagymadrodd 'Heinrich Böll' (tt.ix-xxi) ceir bywgraffiad manwl yn amlinellu bywyd a gwaith yr awdur - gesyd y rhagymadrodd hwn bob stori yn y gyfrol yn eu cyd-destun amseryddol a thematig. Darperir hefyd, yn yr adran, 'Llyfryddiaeth', (tt.xxi-xxii) nifer o gyfeiriadau ar ddarllen pellach yn y maes, yn cynnwys rhestr o gyfieithiadau Cymraeg eraill o waith Böll (t.xxi), ac ymdriniaethau â llenyddiaeth yr Almaen yn y Saesneg a'r Almaeneg (t.xxii).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENBYWGRAFFIADSAESNEGSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Yn y Trocadero (yn Storïau Tramor II)

Im Trocadero
Awdur: Schnurre,Wolfdietrich
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Im Trocadero
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddGlyn Morris;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Wolfdietrich Schnurre (1920-1989). Ceir bywgraffiad cryno am hanes yr awdur hwn yng nghefn y gyfrol (t.161).

Allweddeiriau
STORI FERYR ALMAENBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Yr Adduned: Marwnad i'r Nofel Dditectif

Das Versprechen
Awdur: Dürrenmatt,Friedrich
Teitl gwreiddiol Das Versprechen
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddRobat Powell;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Ceir 'Cyflwyniad' gan Robat Powell (tt. 7-11) sy'n cynnwys bywgraffiad o Friedrich Dürrenmatt ynghyd â thrafodaeth ar hanes y nofel dditectif mewn Almaeneg, ac oedd, yn ôl Powell, yn ffurf nodedig o brin yn yr iaith honno ar achlysur ysgrifennu'r 'Cyflwyniad'. Trafodir hefyd hynt "Yr Adduned / Das Versprechen" yn benodol.

Allweddeiriau
ALMAENEGBYWGRAFFIADHANESIAITHNOFELNOFEL DDITECTIFYR ALMAEN
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Hautajaiset
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Marja-Liisa Vartio (1924-1966). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.155) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori fer hon yn y Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1969.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Undisasukas
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Juhani Aho (1861-1921). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.151-2) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1891.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Yr Ehedydd

L'Alouette
Awdur: Anouilh,Jean
Teitl gwreiddiol L'Alouette
Teitl y GyfresDramau'r Byd
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddKathleen Parry;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jean Anouilh (1910-1987). Ceir bywgraffiad o fywyd Anouilh ar ddechrau'r gyfrol hon. Ceir 'Rhagymadrodd' gan Kathleen Parry'n trafod y ddrama, yr ymdriniaeth a geir ynddi o fywyd Sian d'Arc, a thechneg gyfieithu. Mae'r ddrama hon yn rhan o'r gyfres Dramâu'r Byd. Rhaid cael caniatád oddi wrth Gwasg Prifysgol Cymru er mwyn perfformio'r ddrama hon.

Allweddeiriau
DRAMA EWROPEAIDDFFRAINCUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADCYMRUEWROP
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddJ. I. Daniel;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Yr Ymwelydd (Storïau Tramor II)

Visite à la nuit
Awdur: Escoula,Yvonne
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Visite à la nuit
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Yvonne Escoula (????). Ceir bywgraffiad o Escoula ar t.159 o'r gyfrol hon.

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP

Yr Ynfyten (yn Storïau Tramor II)

La Folle
Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol La Folle
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddLlinos Iorwerth Davies;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol hon (t. 160)

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP

Yr Ysbryd

Der Doppelgänger
Awdur: Heine,Heinrich
Teitl gwreiddiol Der Doppelgänger
Teitl y LlyfrChwech o Ganeuon Enwocaf Schubert
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddT.H. Parry-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1936

Nodiadau
Heinrich Heine (1797-1856). Daw'r cyfieithiad hwn o'r gân enwog hon o'r gyfrol Chwech o Ganeuon Enwog Schubert. Golygwyd y gerddoriaeth gan David De Lloyd, a chyfieithwyd y geiriau i'r Gymraeg gan T.H. Parry-Williams. Daw'r gân benodol hon o Schwanengesang, sef dilyniant o chwe chân wedi'u gosod ar eiriau'r bardd Almaeneg Rhamantaidd, Heinrich Heine. Mae nifer o weithiau Heine i'w gweld yn y Schwanengesang. Dônt oll o drydedd adran Buch der Lieder Heine. Ysgrifennwyd yr alaw yn 1828, y flwyddyn y bu Schubert farw. Mae'r geiriau a'r gerddoriaeth wedi'u gosod ynghyd yn y cyhoeddiad hwn. Mae bywgraffiad cryno o hanes y cyfansoddwr hefyd i'w ganfod yn y gyfrol. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Oxford University Press.

Allweddeiriau
ALMAENEGCERDDORIAETHHANESLIEDERTRADDODIADY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGYR ALMAENBYWGRAFFIADBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Ysbrydion Nant y Chwil


Awdur: Burns,Robert
Teitl y LlyfrBurns ac Ingoldsby yn Gymraeg. Tri darn gan John Jones (Talhaiarn) wedi eu newid gan J. Glyn Davies.
Iaith WreiddiolScoteg yr Alban;
CyfieithyddJohn Jones, Talhaiarn;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1931

Nodiadau
Robert Burns (1759-1796). 'Cymreigiad' John Jones, Talhaiarn yw'r gwaith hwn, wedi'i addasu a'i olygu gan J. Glyn Davies, o gerdd wreiddiol Robert Burns, 'Tam O'Shanter'. Dyma un o oddeutu pump ar hugain o eiriau caneuon Saesneg poblogaidd a 'Gymreigiwyd' gan Talhaiarn. Dyma a nodir yn 'Rhagymadrodd' J. Glyn Davies i'r gyfrol (tt.7-24). Pwysleisia mai 'Cymreigiad' ydyw, nid 'cyfieithiad' uniongyrchol, gan na ddaliodd Talhaiarn yn dynn at y gwreiddiol yn ei waith. Mae gweddill y 'Rhagymadrodd' yn rhoddi bywgraffiad o Talhaiarn, ac yn trafod ei grefft fel bardd ac fel 'Cymreigiwr' gweithiau Saesneg. Trafoda hefyd y gwaith golygu a wnaed gan J. Glyn Davies ar 'Gymreigiadau' Talhaiarn, gan esbonio'i waith mewn manylder. Ceir hefyd gyflwyniad i 'Talhaiarn' o Gyfrol 2, t.520, o 'Cymru'.

Allweddeiriau
BARDDONIAETHCANU POBLOGAIDDCYMRUOES FICTORIASAESNEGBYWGRAFFIAD
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.168-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Y Gronfa

Mae'r gronfa yn gatalog disgrifiadol o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg o ddechrau'r ugeinfed ganrif ymlaen ym meysydd y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol. Detholwyd yn bennaf o blith testunau rhyddiaith a drama all fod o ddiddordeb ar gyfer ymchwil a dysgu ar lefel addysg uwch. Mewn ambell achos y mae cofnod yn arwain at y testun llawn ar-lein.

Croesawn bob gwybodaeth am eitemau pellach gan gynnwys deunydd heb ei gyhoeddi. Anfonwch y manylion llawnaf posibl wrth gysylltu gan fod y catalog yn dibynnu ar ein gallu i gael golwg ar yr union destun a ddisgrifir.

cyfieithiadau@colegcymraeg.ac.uk

Ewch i ddarllen y blog cyfieithiadau ar cyfieithiadau.wordpress.com