Rhowch deitl neu allweddair yn y blwch i chwilio'r gronfa gyfieithiadau. Fe fydd y canlyniadau'n ymddangos islaw wrth i chi deipio yn y blwch. Defnyddiwch y blwch Chwilio Manwl isod i gyfyngu'r canlyniadau.

Chwilio Manwl

Canlyniadau 1


Cliciwch y teitlau am gofnodion llawn

Cyffesion Awstin Sant

Confessiones
Awdur: Augustinus,Aurelius (Awstin Sant)
Teitl gwreiddiol Confessiones
Iaith WreiddiolLladin;
CyfieithyddAwstin Maximilian Thomas;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1973

Nodiadau
Aurelius Augustinus (354-430). Noda'r cyfieithydd yn ei 'Rhagair' (t.5) mai dyma'r cyfieithiad cyntaf o waith Awstin Sant i'r Gymraeg. Mae bywgraffiad cryno o fywyd Awstin Sant i'w weld ar dudalen 7 - ynddo, gesyd y cyfieithydd y testun yn ei gyd-destun hanesyddol a diwinyddol. Esbonia mai hunangofiant yw'r Cyffesion, a pherthyn iddynt yr hynodrwydd mai Duw a gyferchir ynddynt. Cyhoeddwyd y gyfrol gan Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, Caernarfon.

Allweddeiriau
ATHRONIAETHCLASURONDIWINYDDIAETHHANESHUNANGOFIANT

Y Gronfa

Mae'r gronfa yn gatalog disgrifiadol o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg o ddechrau'r ugeinfed ganrif ymlaen ym meysydd y dyniaethau, y celfyddydau a'r gwyddorau cymdeithasol. Detholwyd yn bennaf o blith testunau rhyddiaith a drama all fod o ddiddordeb ar gyfer ymchwil a dysgu ar lefel addysg uwch. Mewn ambell achos y mae cofnod yn arwain at y testun llawn ar-lein.

Croesawn bob gwybodaeth am eitemau pellach gan gynnwys deunydd heb ei gyhoeddi. Anfonwch y manylion llawnaf posibl wrth gysylltu gan fod y catalog yn dibynnu ar ein gallu i gael golwg ar yr union destun a ddisgrifir.

cyfieithiadau@colegcymraeg.ac.uk

Ewch i ddarllen y blog cyfieithiadau ar cyfieithiadau.wordpress.com