Rhowch deitl neu allweddair yn y blwch i chwilio'r gronfa gyfieithiadau. Fe fydd y canlyniadau'n ymddangos islaw wrth i chi deipio yn y blwch. Defnyddiwch y blwch Chwilio Manwl isod i gyfyngu'r canlyniadau.

Chwilio Manwl

Canlyniadau 154


Cliciwch y teitlau am gofnodion llawn

Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddDewi Morris Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Per Trepos (1913-1966). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.169) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Kauan sitten
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Eila Pennanen (1916 - 1994). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.154) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori am y tro cyntaf yn y Ffinneg wreiddiol yn 1957.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Ilkeityö
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Juhani Aho (1861-1921). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.151-2) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1896.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION

Angladd (yn Storïau Tramor)


Awdur: Strindberg,August
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolSwedeg;
CyfieithyddKate Roberts;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
August Strindberg (1849-1912). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.187) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon. Cyfieithiad o gyfieithiad Saesneg yw'r stori hon: nodir hynny ar ddiwedd y stori (t.194).

Allweddeiriau
STORI FERSWEDENSTRAEON BYRION

Anna Welw (yn Storïau Tramor II)

Die blusse Anna
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Die blusse Anna
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddGlyn Morris;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Ceir bywgraffiad byr o fywyd Heinrich Böll yn y gyfrol hon ar dudalen t.159.

Allweddeiriau
STORI FERYR ALMAENSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
J.M.A. Biesheuvel (1939-). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.195) a 'Rhagair' yn trafod pwysigrwydd y stori fer yn llenyddiaeth yr Iseldiroedd (tt.10-3) yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl gwreiddiol Beau Manolin
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRhiannon Ellis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1978

Nodiadau
Burniaux Constant (1892-1975). Un o lenorion Gwlad Belg oedd Burniaux Constant, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Harry Kurt Victor Mulisch (1927-2010). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur (t.196) a 'Rhagair' lle trafodir safle'r stori fer yn nhraddodiad llenyddol yr Iseldiroedd yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Gerard Reve (1923-2006). Ceir bywgraffiad cryno o fywyd yr awdur (t.197) a 'Rhagair' lle trafodir safle'r stori fer fel ffurf yn nhraddodiad llenyddol yr Iseldiroedd yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Alain Grandbois (1900-1975). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.194-6) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Boman
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Pentti Holappa (1927-). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.155) yn y gyfrol. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori yn y Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1959.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION

Bore Ola'r Ysgol (yn Storïau Tramor III)

La Dernière Classe
Awdur: Daudet,Alphonse
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol La Dernière Classe
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddE. T. Griffithis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Cymru XLVII, 1914, 206-208.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANESCYMRU

Brenhines ei Galon (yn Storïau Tramor II)

Rouanez e galon
Awdur: Hemon,Roparz
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Rouanez e galon
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur yng nghefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl gwreiddiol De kooning is dood
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddAnn Morgan;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Albert Alberts (1911-1996). Ceir bywgraffiad byr o hanes yr awdur (t. 195) a 'Rhagair' lle trafodir pwysigrwydd y stori fer fel ffurf yn llenyddiaeth yr Iseldiroedd (tt.10-3) yn y gyfrol hon

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Jacques Ferron (1921-1985). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt. 192-3) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Joseph-Charles Taché (1820-1894). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.187) a bywgraffiad cryno o'r awdur (t.204-5) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddSylvia Morgan;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. J. Rees;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Viha
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Alpo Armas Ruuth (1943-2002). Ceir bywgraffiad byr am hanes yr awdur (t.156) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori fer Ffinneg wreiddiol yn 1968.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddSteve Eaves;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Jean-Aubert Loranger (1896-1942). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.189) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.199-201) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMali Roberts;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Leo Tolstoi [Tolstoy] (1828-1910). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Lleufer, III, 1937, 122-4.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.168-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddSiân Megan;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Félix Leclerc (1914-1988). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.199) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Cyffyrddiad (yn Storïau Tramor)

Teangbhail
Awdur: Ó Flaithearta,Liam
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl gwreiddiol Teangbhail
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolGwyddeleg;
CyfieithyddGareth Bevan;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Liam Ó Flaithearta (1896-1984). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.51) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
IWERDDONSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Hunt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Joseph Brahim Seid (1927-1980). Llenor o wlad Tchad oedd Ibrahim Seid, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERTCHADSTRAEON BYRIONAFFRICA
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Ifan Gontsiarof [Goncharov] (1812-1891). Rhan o nofel yw hon, a gyhoeddwyd ar ffurf stori fer. Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Baner ac Amserau Cymru, 26/12/1945.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANESCYMRU

Cymryd Hoe (yn Storïau Tramor II)

Halte des Forains
Awdur: Ramuz,Charles-Ferdinand
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Halte des Forains
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y llyfr (t.161).

Allweddeiriau
STORI FERY SWISTIRBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Ifan Twrgenief [Turgenev] (1818-1883). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddGareth Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Vasily Aksyonov (1932-2009). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.33) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERUGEINFED GANRIFSTRAEON BYRION

Dial (yn Storïau Tramor III)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddJanet Saunders; Yvonne Davies; William Ishmael;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Ddraig 1967-8, 22-7.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Hunt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Joseph Brahim Seid (1927-1980). Llenor o wlad Tchad oedd Ibrahim Seid, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERTCHADFFRAINCEWROPY SWISTIRGWLAD BELGSTRAEON BYRIONAFFRICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddLlinos Iorwerth Dafis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ahmed Séfrioui (1915-2004). Llenor o Foroco oedd Ahmed Séfrioui, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGMOROCOSTORI FERSTRAEON BYRIONAFFRICA

Does neb yn lladd trueiniaid (yn Storïau Tramor II)

On ne tue pas pauvres types
Awdur: Simenon,Georges
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol On ne tue pas pauvres types
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRobat Glyn Powell;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Georges Joseph Christian Simenon (1903-1989). Ceir bywgraffiad cryno am hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol (t.161)

Allweddeiriau
STORI FERYR ALMAENSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElin Garlick;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Jeff Geeraerts (1930-). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur (t.196) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn yr Iseldireg.

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADGWLAD BELGHANESSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElin Garlick;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Marga Minco (1920-). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur (t.196) a 'Rhagair' sy'n trafod safle'r stori fer fel ffurf yn nhraddodiad llenyddol yr Iseldiroedd yn y gyfrol hon. Cyfieithwyd y stori gan Elin Garlick, Cymraes a fu'n byw am flynyddoedd yn yr Iseldiroedd ac a gyfieithodd yn helaeth o'r Iseldireg i'r Gymraeg.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddIoan Kidd;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Gabrielle Roy (1909-1983). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.203-4) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMair Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Gabrielle Roy (1909-1983). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.190) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.203-4) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddLlinos Iorwerth Dafis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ahmed Séfrioui (1915-2004). Llenor o Foroco oedd Ahmed Séfrioui, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGMOROCOSTORI FERSTRAEON BYRIONAFFRICA

Federigo (yn Storïau Tramor III)


Awdur: Mérimée,Prosper
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddCedric Maby;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Prosper Mérimée (1803-1870). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddNed Thomas;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Ifan Twrgenief [Turgenev] (1818-1883). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Lleufer, V, 1949, 26.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMali Roberts;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES

Gedali (yn Storïau Tramor)


Awdur: Babel,Issac
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddSiôn Daniel;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Issac Babel (1894-1940). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.127) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERUGEINFED GANRIFSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddT. Burdett-Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Youenn Gwernig (1925-2006). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.165) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddCarys Davies;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ronan Huon (1922-2003). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.167-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Gwybod (yn Storïau Tramor II)

Fios
Awdur: Ó Cadhain,Máirtín
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Fios
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolGwyddeleg;
CyfieithyddTrefor P. Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Máirtín Ó Cadhain (1906-1970). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y llyfr (tt.160-1)

Allweddeiriau
BYWGRAFFIADHANESIWERDDONSTORI FERSTRAEON BYRIONEWROP

Gwyl y Briodas (yn Storïau Tramor)

Bröllopsfesten
Awdur: Lagerkvist,Pär
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl gwreiddiol Bröllopsfesten
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolSwedeg;
CyfieithyddT. P. Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Pär Fabian Lagerkvist (1891-1974). Ceir nodyn bywgraffyddol (tt. 1-2) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
MODERNIAETHSTORI FERSWEDENSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Genhinen, VII, 1957, 175-8.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Philippe Panneton [Ringuet] (1895-1960). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.190) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.201-2) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADLLENYDDIAETHSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwmaneg;
CyfieithyddGeraint Dyfnallt Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Mirca Eliade (1907-1986). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.145) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
RWMANIASTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddBeth Thomas;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Hi a fi ( yn Storïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg)

Hän ja minä
Awdur: Järnefelt,Arvid
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Hän ja minä
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Arvid Järnefelt (1861-1932). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.151-2) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1904.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Yves Thériault (1915-1983). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.190) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.204-5) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Katourina (yn Storïau Tramor II)

Katourina
Awdur: Hemon,Roparz
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Katourina
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o Roparz Hemon yng nghefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.168-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddCyril P. Cule;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alfred Victor de Vigny (1797-1863). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Traethodyd, XX, 1952, 63-7.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Jacques Ferron (1921-1985). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.192-3) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Malaria (yn Storïau Tramor)


Awdur: Verga,Giovanni
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolEidaleg;
CyfieithyddHeledd Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Giovanni Verga (1840-1922). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.75) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR EIDALSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jean-Louis Schmidt (????). Llenor o Wlad Belg oedd Jean-Louis Schmidt, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddSteve Eaves;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Jean-Aubert Loranger (1896-1942). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.189) a bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.199-201) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Menyw Dda (yn Storïau Tramor II)

Ur vaoue vat
Awdur: Hemon,Roparz
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Ur vaoue vat
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o Roparz Hemon yng nghefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Genhinen, VI, 1956, 220-5.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Simon Heere Heeresma (1932-2011). Ceir bywgraffiad cryno o fywyd yr awdur (t.196) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer mewn llenyddiaeth o'r Iseldiroedd.

Allweddeiriau
STORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddAnn Morgan;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Jan Wolkers (1925-2007). Ceir bywgraffiad o hanes yr awdur (t.197) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn nhraddodiad llenyddol yr Iseldiroedd (tt.10-3) yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION

Newynwr (yn Storïau Tramor)


Awdur: Kafka,Franz
Golygyddion Pritchard-Jones,Harri
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddDaniel Huws;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Franz Kafka (1883-1924). Ceir nodyn bywgraffyddol (t. 21) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
DIRFODAETHSTORI FERUGEINFED GANRIFSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Hunt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Joseph Brahim Seid (1927-1980). Llenor o wlad Tchad oedd Ibrahim Seid, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
AFFRICAEWROPFFRAINCFFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRIONTCHADY SWISTIR
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Philippe Aubert de Gaspe (1786-1871). Llenor o Quebec oedd Philippe Aubert de Gaspe, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
AFFRICAALGERIAFFRANGEGSTORI FERSTRAEON BYRION

Ofn (yn Storïau Tramor III)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddBruce Griffiths;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Taliesin XVIII, 1969, 65-9.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. Gareth Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG

Pentre' fy Mam (yn Storïau Tramor)

Het Drop Van Mijn Moeder
Awdur: Minco,Marga
Golygyddion Pritchard-Jones,Harri
Teitl gwreiddiol Het Drop Van Mijn Moeder
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElin Garlick;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Marga Minco (1920-). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.117) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon. Cyfieithwyd y stori gan Elin Garlick, Cymraes a fu'n byw am flynyddoedd yn yr Iseldiroedd ac a gyfieithodd yn helaeth o'r Iseldireg i'r Gymraeg.

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddBobi Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
François Eliès (1896-1963). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Taliesin, XXXI, 1975, 108-117.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
André Langevin (1927-2009). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.198-9) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl gwreiddiol Pierre de la Baraque
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElaine Baum;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Louis Delattre (1870-1938). Un o lenorion Gwlad Belg oedd Louis Delattre, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Joulukuuset
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Toivo Pekkanen (1902-1957). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.153) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1938.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION

Rose (yn Storïau Tramor)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddBruce Griffiths;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.61) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
François Eliès (1896-1963). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.162-3) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddAnn Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Francoise Mallet-Jones (????). Ganed Francoise Mallet-Jones, awdur y stori hon, yn Antwerp, ac fe'i haddysgwyd yn yr Unol Daleithiau ac yn y Sorbonne ym Mharis. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGGWLAD BELGSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Marie-José Thériault (1945-). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t. 205) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Suzanne Paradis (1936-). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.201) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddSiân Morgan;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Roch Carrier (1937-). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.191-2) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESLLENYDDIAETHSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Remco Campert (1929-). Ceir bywgraffiad byr o'r awdur (t.195) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf yn llenyddiaeth yr Iseldiroedd (tt.10-3)

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION

Taman (yn Storïau Tramor III)


Awdur: Lermonotof,Michael
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddThomas Hudson-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Michael Lermonotof (1814-1841). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Baner ac Amserau Cymru, 30/03/1937.

Allweddeiriau
LERMONOTOVRWSIASTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Louis Fréchette (1839-1908). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.188-9) a bywgraffiad cryno o'r awdur (t.194) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddFelicity M. Roberts;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
François Eliès (1896-1963). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.162-3) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMeic Pattison;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMeic Pattison;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElin Garlick;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Jacques Hamelink (1939-). Ceir bywgraffiad byr am fywyd yr awdur (t.196) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn yr Iseldiroedd (tt.10-3) yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElwyn Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Andrée Maillet (1921-1995). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.201) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddJ. E. Caerwyn-Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Jakez Riou (1899-1937). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Genhinen, IX, 1959, 96-100.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddIoan Kidd;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Albert Laberge (1871-1960). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.197-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddDewi Morris Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Per-Mari Mevel (????). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.168) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddHeulwen Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Mohammed Dib (1920-2003). Llenor o Algeria oedd Mohammed Dib, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
ALGERIAFFRANGEGSTORI FERSTRAEON BYRIONAFFRICA
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Vaari ja poika
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Hannu Salama (1936-). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.156) yn y gyfrol. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1962.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Viimeinen matka
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Pentti Haanpää (1905-1955). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.153-4) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori yn y Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1937.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElwyn Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Philippe Aubert de Gaspe (1786-1871). Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.187) a bywgraffiad cryno o'r awdur (t.191) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRhisiart Hinks; Rita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Youenn Drezen (1899-1972). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.163-5) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERSTRAEON BYRION

Y Dychweliad (yn Storïau Tramor III)


Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddJ. Oliver Stephens;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y stori hon am y tro cyntaf yn: Y Geninen 39, 1920, 17-19.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRhiannon Ellis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Jean-Charles Harvey (1891-1967). Llenor o Quebec oedd Jean-Charles Harvey, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGQUÉBECSTORI FERFFRAINCEWROPY SWISTIRGWLAD BELGSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Stori o Werin Acadia yw hon. Ceir nodiadau am y stori fer hon (t.188) a bywgraffiad cryno o'r awdur (t.204-5) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddW. J. Rees;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMoelona;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Y Wawr, IV, 1917, 98-101.

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERUGEINFED GANRIFBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANES
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddP. W. Birt;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Gabrielle Roy (1909-1983). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.203-4) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Y Goedwig ar y Draffordd (yn Storïau Tramor II)

Il bosco sull autostrada
Awdur: Calvino,Italo
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Il bosco sull autostrada
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolEidaleg;
CyfieithyddJohn Mathias; J.R. Woodhouse;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Italo Calvino (1923-1985). Ceir bywgraffiad o Italo Calvino yn y gyfrol hon (t.159)

Allweddeiriau
STORI FERYR EIDALSTRAEON BYRIONEWROP

Y Golomen Wen (yn Storïau Tramor)

The White Dove
Awdur: Vaughan,Aled
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl gwreiddiol The White Dove
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddWill Sam Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Aled Vaughan (????). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.69) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
CYMRULLENYDDIAETH SAESNEG CYMRUSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Pelastetut
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Arvid Järnefelt (1861-1932). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.151-2) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1913.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddIan Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddLlinos Iorwerth Dafis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Ahmed Séfrioui (1915-2004). Llenor o Foroco oedd Ahmed Séfrioui, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
AFFRICAEWROPFFRAINCFFRANGEGGWLAD BELGMOROCOSTORI FERSTRAEON BYRIONY SWISTIR
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddDewi Morris Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Kristian Brisson (1927-2013). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.163) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Y Llythyr (yn Storïau Tramor)


Awdur: de Pol,Lluís Ferran
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolCatalaneg;
CyfieithyddEsyllt Lawrence; Victor John;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Lluís Ferran de Pol (1911-1995). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.99) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
CATALANEGCATALWNIASTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Orjien kasvattaja
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Juhani Peltonen (1936). Ni cheir hanes yr awdur yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori Ffinneg wreiddiol yn 1965.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION

Y Meirw (yn Storïau Tramor)

The Dead
Awdur: Joyce,James
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl gwreiddiol The Dead
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolSaesneg;
CyfieithyddElfyn Thomas;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
James Joyce (1882-1941). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.195) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
IWERDDONSTORI FERUGEINFED GANRIFSTRAEON BYRION

Y Mudion (yn Storïau Tramor)

Les Muets
Awdur: Camus,Albert
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl gwreiddiol Les Muets
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddHarri Pritchard Jones;
Math Llyfr Cyfan
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Albert Camus (1913-1960). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.85) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddMeic Pattison;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddBerwyn Prys Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Mohammed Dib (1920-2003). Llenor o Algeria oedd Mohammed Dib, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Ragair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
AFFRICAALGERIAFFRANGEGSTORI FERSTRAEON BYRION

Y Peint (yn Storïau Tramor II)

An Pionta
Awdur: Ó Cadhain,Máirtín
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol An Pionta
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolGwyddeleg;
CyfieithyddTrefor P. Owen;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Máirtín Ó Cadhain (1906-1970). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y llyfr (tt.196-1).

Allweddeiriau
IWERDDONSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Ward Ruyslinck [Raymond de Belser] (1929-). Ceir bywgraffiad byr am hanes yr awdur (t.197) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn yr Iseldiroedd yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Y Rabbi (yn Storïau Tramor)


Awdur: Babel,Issac
Golygyddion Pritchard,Harri Jones
Teitl y LlyfrStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddSiôn Daniel;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1974

Nodiadau
Issac Babel (1894-1940). Ceir nodyn bywgraffyddol (t.127) am yr awdur a "Rhagymadrodd" (tt. xi-xx) lle trafodir y rhesymeg tros gyfieithu llenyddiaeth i'r Gymraeg a'r gwaith ei hun yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERUGEINFED GANRIFSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Makuusäkki
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Pentti Haanpää (1905-1955). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.153-4) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori yn y Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1942.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolMakuusäkki;
CyfieithyddNicholas L. WalkerFfinneg;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Tuuli Reijonen (1904-1997). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.154) yn y gyfol. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori am y tro cyntaf yn y Ffinneg wreiddiol yn 1952.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRSTRAEON BYRION

Y Stamp (yn Storïau Tramor II)

Le Timbre-poste
Awdur: Marceau,Félicien
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Le Timbre-poste
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRhiannon Ellis;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Fèlicien Marceau (1913-2012). Ceir bywgraffiad cryno am hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol (t.160)

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP

Y Storm (yn Storïau Tramor II)

En Mer
Awdur: de Maupassant,Guy
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol En Mer
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddRichard T. Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Guy de Maupassant (1850-1893). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol (t.160)

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElwyn Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Albert Laberge (1871-1960). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.197-8) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddDewi Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Birt,Paul W.
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IX: Storïau Québec
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddElwyn Hughes;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1982

Nodiadau
Anne Hébert (1916-2000). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (tt.199-201) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' manwl yn trafod llenyddiaeth Québec yn gyffredinol.

Allweddeiriau
QUÉBECSTORI FERUGEINFED GANRIFBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONGOGLEDD AMERICA

Y Wal (yn Storïau Tramor II)

Le Mur
Awdur: Sartre,Jean-Paul
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Le Mur
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddLlinos Iorwerth Davies;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Jean-Paul Sartre (1905-1980). Ceir bywgraffiad cryno o hanes yr awdur yng nghefn y gyfrol (t. 161).

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERSTRAEON BYRION

Y Wawr Olaf (yn Storïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg)

Viimeinen auringonnousu
Awdur: Kojo,Viljo
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Viimeinen auringonnousu
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Kojo Viljo (1891-1966). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.153) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1934.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Y Wennol Ddu (yn Storïau Tramor II)

L'oiseau blessé
Awdur: Bernard,Marc
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol L'oiseau blessé
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddMair Meganwy Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Marc Bernard (1900-1983). Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Marc Bernard yn y gyfrol hon, ar dudalen t.159.

Allweddeiriau
FFRAINCSTORI FERBYWGRAFFIADSTRAEON BYRIONEWROP

Y Wraig wrth yr Olwyn (yn Storïau Tramor II)

Dame am Steuer
Awdur: Fusenegger,Gertrud
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Dame am Steuer
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddGlyn Morris;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Gertrud Fusenegger (1912-2009). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur yng nhefn y gyfrol hon (t.160)

Allweddeiriau
STORI FERYR ALMAENSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl y LlyfrStorïau Tramor III
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddE. T. Griffiths;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1976

Nodiadau
Alphonse Daudet (1840-1897). Yn ei 'Rhagair' (tt.8-9) i'r gyfrol hon, esbonia Bobi Jones mai blodeugerdd yw hon o straeon byrion a gyhoeddwyd eisoes yn y Gymraeg mewn amrywiol gyhoeddiadau cynharach na'r gyfrol ei hun. Rhydd bwt o wybodaeth am rai o'r cyfieithwyr hefyd, a nodyn yn amlinellu dyfodol y gyfres hon fel 'llyfrgell helaeth a gwerthfawr o'r campweithiau ym myd y stori fer'. Darperir bywgraffiadau cryno o hanes yr awduron yng nghefn y gyfrol, yn yr adran 'Cyflwyno'r Awduron' (tt.144-8). Cyhoeddwyd y cyfieithiad hwn am y tro cyntaf yn: Cymru XLVII, 1914, 251-253.

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFFFRANGEGBLODEUGERDDSTRAEON BYRIONHANESCYMRU
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;
CyfieithyddRita Williams;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Roparz Hemon (1900-1978). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.165-7) yn y gyfrol hon. Ceir hefyd 'Rhagymadrodd' (tt. vii-xxii) gan Rita Williams sy'n trafod yr awduron a'u gwaith, ac yn cyflwyno hanes a chyd-destun llenyddiaeth Llydaw.

Allweddeiriau
LLYDAWSTORI FERBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION

Yn y Trocadero (yn Storïau Tramor II)

Im Trocadero
Awdur: Schnurre,Wolfdietrich
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Im Trocadero
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddGlyn Morris;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Wolfdietrich Schnurre (1920-1989). Ceir bywgraffiad cryno am hanes yr awdur hwn yng nghefn y gyfrol (t.161).

Allweddeiriau
STORI FERYR ALMAENBYWGRAFFIADHANESSTRAEON BYRION
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Hautajaiset
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Marja-Liisa Vartio (1924-1966). Ceir bywgraffiad o'r awdur (t.155) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori fer hon yn y Ffinneg wreiddiol am y tro cyntaf yn 1969.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION

Yr Antur (yn Storïau Tramor II)

Das Abenteuer
Awdur: Böll,Heinrich
Golygyddion Jones,Bobi
Teitl gwreiddiol Das Abenteuer
Teitl y LlyfrStorïau Tramor II
Iaith WreiddiolAlmaeneg;
CyfieithyddRobat G. Powell;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1975

Nodiadau
Heinrich Böll (1917-1985). Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Heinrich Böll yn y gyfrol hon (t.159).

Allweddeiriau
STORI FERUGEINFED GANRIFYR ALMAENSTRAEON BYRIONEWROP
Golygyddion Walker,Nicholas L.
Teitl gwreiddiol Undisasukas
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VII: Storïau o'r Ffinneg
Iaith WreiddiolFfinneg;
CyfieithyddNicholas L. Walker;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Juhani Aho (1861-1921). Ceir bywgraffiad o'r awdur (tt.151-2) yn y gyfrol hon. Mae adran ar 'Sut i ddarllen Ffinneg' a 'Geirfa' gynhwysfawr yn y gyfrol hefyd. Cyhoeddwyd y stori hon yn y Ffinneg wreiddiol yn 1891.

Allweddeiriau
STORI FERY FFINDIRBYWGRAFFIADSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Maria Dermoût (1888-1962). Ceir bywgraffiad cryno o'r awdur (t.195) a 'Rhagair' am safle'r stori fer fel ffurf yn llenyddiaeth yr Iseldiroedd.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,W.Gareth
Teitl y LlyfrStorïau Tramor IV: Storïau Tshechof
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolRwsieg;
CyfieithyddJ. I. Daniel;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Anton Tshechof [Anton Chekhov / Anton Tsiecof] (1860-1904). Dyma gyfrol o straeon byrion o eiddo Anton Tshechof. Yn ei 'Rhagair' (t.7) byr i'r gyfrol sonia Bobi Jones am yr awdur fel 'un o lenorion mwyaf celfydd y byd', a noda fod y gyfrol yn cynnwys straeon sy'n rhychwantu ei yrfa lenyddol. Ceir bywgraffiad cryno o fywyd Tshechof yn 'Gair am yr Awdur' (tt.223-5) ar ddiwedd y gyfrol. Yn yr adran hon sonia W. Gareth Jones am hanes bywyd yr awdur, a gesyd straeon byrion y gyfrol hon yn eu cyd-destun bywgraffiadol.

Allweddeiriau
RWSIASTORI FERY BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEGSTRAEON BYRIONBYWGRAFFIADHANESBEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG
Golygyddion Hunt,Mair
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VI: Storïau Ffrangeg Allfro
Teitl y GyfresStorïau Tramor
Iaith WreiddiolFfrangeg;
CyfieithyddAnn Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1979

Nodiadau
Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947). Llenor o'r Swistir oedd Charles-Ferdinand Ramuz, awdur y stori hon. Ceir 'Rhagair' (t.7) i'r gyfrol hon gan Bobi Jones, lle nodir sut y bydd straeon gan leisiau o ddiwylliannau lleiafrifol yn aml yn apelio at y Cymro Cymraeg, oherwydd ei safle lleiafrifol ef/hi. Dyna a geir yma yw casgliad o waith lleisiau lleiafrifol llenorion Ffrangeg o'r tu allan i Ffrainc. Roedd amryw ohonynt yn byw mewn trefedigaethau neu gyn-drefedigaethau ymerodraethol, ond ceir hefyd waith gan awduron o Ewrop, gan gynnwys y Swistir a Gwlad Belg. Ceir hefyd waith o Quebec. Ys dywed Bobi Jones yn ei 'Rhagair', lluniant ddelwedd o ddiwylliant Ffrangeg sy'n hollol wahanol i'r math ar ddelwedd a daflunnir mor aml o Baris. Mae bywgraffiadau byr o'r awduron oll i'w gweld ar ddiwedd y llyfr (tt.132-4).

Allweddeiriau
FFRANGEGSTORI FERY SWISTIRSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Simon Vestdijk (1898-1971). Ceir bywgraffiad o hanes yr awdur (t.197) a 'Rhagair' yn trafod safle'r stori fer fel ffurf lenyddol yn yr Iseldiroedd yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Jones,Elenid
Teitl y LlyfrStorïau Tramor V: Storïau o'r Iseldireg
Iaith WreiddiolIseldireg;
CyfieithyddElenid Jones;
Math Rhan o Lyfr / Stori Fer
Cyhoeddwyd 1977

Nodiadau
Hugo Claus (1929-1998). Ceir bywgraffiad byr o'r awdur (t.195) a 'Rhagair' yn trafod y stori fer fel ffurf yn llenyddiaeth yr Iseldiroedd (tt.10-3) yn y gyfrol hon.

Allweddeiriau
STORI FERYR ISELDIROEDDSTRAEON BYRION
Golygyddion Williams,Rita
Teitl y LlyfrStorïau Tramor VIII: Storïau o'r Llydaweg
Iaith WreiddiolLlydaweg;