Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn Dyfarnu Dwy Ysgoloriaeth am y Tro Cyntaf Erioed

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

Am y tro cyntaf erioed, mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi dyfarnu dwy ysgoloriaeth o £5,000 i fyfyrwyr fydd yn astudio cwrs yn gyfan gwbwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.

mwy…

Cydnabod Catherine Rees am ei chyfraniad yn cefnogi'r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol

24 Mawrth 2017

Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ennill cydnabyddiaeth cenedlaethol am ei defnydd o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol.

mwy…

Pennaeth Adnoddau Dynol y Coleg Cymraeg ar Restr Fer Gwobrau Cenedlaethol i Ddathlu Gweithwyr Proffesiynol ym Maes Adnoddau Dynol

15 Mawrth 2017

Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Adnoddau Dynol cyntaf Cymru. Mewn seremoni tei du a fydd yn cael ei chynnal yn Stadiwm SSE SWALEC yng Nghaerdydd ar 23 Mawrth, bydd y Gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau gweithwyr proffesiynol ym maes adnoddau dynol.

mwy…