Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ yn symud ar-lein yn sgil argyfwng Covid-19

13 Mai 2020

Bydd arddangosfa ‘Golwg ar Gelf’ sy’n cynnwys ystod eang o waith myfyrwyr cyfrwng Cymraeg o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Met Caerdydd a Choleg Sir Gar, yn symud ar-lein eleni o ganlyniad i argyfwng Covid-19.

mwy…

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Lansio Gwefan Adnoddau Newydd

Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio gwefan newydd heddiw (dydd Llun 27 Ebrill) sy’n cynnwys cyfoeth o adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ôl-16 fydd yn cefnogi dysgu o adref yn ystod y cyfnod eithriadol presennol.

mwy…

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

25 Mawrth 2020

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi mai Gareth Pierce fydd Cadeirydd newydd y Bwrdd o 1 Ebrill 2020.

mwy…