Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Cyfle i Ddau Fyfyriwr Ennill Ysgoloriaeth William Salesbury Gwerth £5,000

12 Mawrth 2018

Eleni eto caiff myfyrwyr sy'n astudio 100% o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg gyfle i ymgeisio am Ysgoloriaeth William Salesbury, sy'n werth £5,000.

mwy…

Cyhoeddi ymchwil newydd ar y Blynyddoedd Cynnar

12 Mawrth 2018

Mae’r cyfnodolyn ymchwil cyntaf erioed i ganolbwyntio ar y Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg newydd gael ei gyhoeddi.

mwy…

Ysgoloriaethau Newydd ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith

7 Mawrth 2018

Mae’n bleser gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyhoeddi y bydd ysgoloriaethau a bwrsariaethau newydd i fyfyrwyr y Gyfraith ar gael o 2019 ymlaen, yn dilyn rhodd hael i’r Coleg yn ewyllys y diweddar Arglwydd Gwilym Prys-Davies.

mwy…