• Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mynnwch ddysg
yn eich iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sefydliad cenedlaethol sydd yn chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cynnal a datblygu addysg ac ysgolheictod cyfrwng Cymraeg yn ein prifysgolion.

gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Lluniau Diweddaraf

FlickrMwy o luniau ar Flickr...

Newyddion Diweddaraf

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.... Darllen mwy...
Dilynwch ni ar Twitter a Facebook Facebook Twitter

Y Porth

Y Porth yw'r llwyfan e-ddysgu cenedlaethol ar gyfer y sector addysg uwch cyfrwng Cymraeg, sy’n defnyddio'r technolegau gwe diweddaraf i hyrwyddo cyfleoedd astudio i fyfyrwyr yn ein prifysgolion.

Prosbectws Israddedig 2015

Mae prosbectws y Coleg Cymraeg yn cynnwys gwybodaeth am gyrsiau cyfrwng Cymraeg ar draws y Prifysgolion a chymorth ariannol i astudio drwy'r Gymraeg.

Tystysgrif Sgiliau Iaith

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill cymhwyster sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.