Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mawrth 01 Mai 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi eu bod wedi penodi dau aelod newydd i ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Llinos Roberts a Pedr ap Llwyd yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

mwy…

Cyhoeddi Enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury

Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw Heledd Lois Ainsworth ac Elen Wyn Jones yw enillwyr Ysgoloriaeth William Salesbury 2018.

mwy…

Cyfle i Ddau Fyfyriwr Ennill Ysgoloriaeth William Salesbury Gwerth £5,000

12 Mawrth 2018

Eleni eto caiff myfyrwyr sy'n astudio 100% o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg gyfle i ymgeisio am Ysgoloriaeth William Salesbury, sy'n werth £5,000.

mwy…