Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol

20 Mehefin 2018

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael cynnig Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgol yng Nghymru fis Medi.

mwy…

Cwrs yn Cefnogi Doctoriaid Yfory

20 Mehefin 2018

Bydd dros 40 o ddisgyblion o bob cwr o Gymru yn dod ynghyd ar gwrs preswyl ddiwedd yr wythnos hon fel rhan o gynllun Doctoriaid Yfory y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe.

mwy…

Lansio cynllun arloesol newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ehangu’r gymuned academaidd

20 Mehefin 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol heddiw yn cyhoeddi cynllun arloesol i ddatblygu’r gymuned o bobl sy’n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru a thu hwnt.

mwy…