Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Erin Pennant Jones o Ddolgellau yn ennill Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg gwerth £3,000

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Erin Pennant Jones o Rydymain, Dolgellau, yw enillydd Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni sydd yn cael ei rhoi i fyfyriwr sy’n dewis astudio o leiaf 66% o’u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy’n dod o ardaloedd Meirionnydd neu Rhondda Cynon Taf.

mwy…

Cynwal ap Myrddin o Benrhyn Llŷn yn ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg gwerth £3,000

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Cynwal ap Myrddin o Lwyndyrys, Pwllheli, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni sydd yn cael ei rhoi i fyfyriwr sy’n dewis astudio 100% o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy’n byw yng Ngwynedd.

mwy…

Kizzy Crawford a myfyrwyr yn dod ynghyd i roi perfformiad ecscliwsif o gân wreiddiol i ddathlu deng-mlwyddiant y Coleg Cymraeg.

Dydd Mercher 03 Awst 2022

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, bydd y gantores enwog jazz-pop, Kizzy Crawford, yn ymuno â chriw o lysgenhadon talentog y Coleg Cymraeg i roi perfformiad ecscliwsif o gân wreiddiol, ‘10’, gafodd ei gyfansoddi a’i ysgrifennu ar y cyd i ddathlu carreg filltir y Coleg wrth iddo droi’n 10 oed.

mwy…