Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas

Dydd Llun 21 Awst 2017

Rhodri Siôn o Brifysgol Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn y Wobr Goffa Yr Athro Gwyn Thomas am ei draethawd estynedig israddedig orau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg

mwy…

Gwerddon yn dathlu’r deg yn Eisteddfod Môn

Dydd Gwener 4 Awst

Eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Môn bydd cyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Gwerddon yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed.

mwy…

Lisa Sheppard yn Ennill Gwobr Gwerddon

Dydd Iau 3 Awst 2017

Dr Lisa Sheppard o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni. Dyfernir Gwobr Gwerddon bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

mwy…