Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Mae bod yn llysgennad ysgol y Coleg Cymraeg wedi agor drysau!

Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Heddiw mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cyhoeddi enwau 21 o lysgenhadon newydd o ysgolion uwchradd a choleg chweched dosbarth ar draws Cymru. Eleni gwelwyd y nifer fwyaf erioed o ysgolion yn ymgeisio i fod yn rhan o’r cynllun ers iddo ddechrau yn 2020.

mwy…

‘Hunaniaethau: Cymreictod’ Cyfres newydd i drin a thrafod Cymru yn ei holl amrywiaeth

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Yn ystod Mis Hanes Pobl Ddu (mis Hydref 2022), bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn lansio cyfres o sgyrsiau ar-lein sy’n mynd i’r afael â hunaniaeth cenedlaethol o bersbectif amrywiol megis crefydd, hil, rhywedd, a LHDTC+ yng Nghymru.

mwy…

Erin Pennant Jones o Ddolgellau yn ennill Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg gwerth £3,000

Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Erin Pennant Jones o Rydymain, Dolgellau, yw enillydd Ysgoloriaeth Gwilym Prys Davies y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni sydd yn cael ei rhoi i fyfyriwr sy’n dewis astudio o leiaf 66% o’u cwrs gradd ym maes y Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg ac sy’n dod o ardaloedd Meirionnydd neu Rhondda Cynon Taf.

mwy…