Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Cyhoeddi enillydd cyntaf Gwobr Gwerddon

29 Gorffennaf 2015

Gwyddonydd ifanc yw enillydd cyntaf gwobr newydd yr e-gyfnodolyn ysgolheigaidd, Gwerddon....

mwy…

Cyhoeddi Enillydd Cyntaf Gwobr Merêd

27 Gorffennaf 2015

Mae’r Coleg Cymraeg yn falch o gyhoeddi mai Trystan ap Owen o Aberystwyth yw enillydd cyntaf Gwobr M...

mwy…

Arlwy'r Coleg Cymraeg ar faes y Brifwyl

22 Gorffennaf 2015

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn edrych ymlaen at wythnos brysur yn Eisteddfod Genedlaethol Maldw...

mwy…