Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Anrhydeddu Dr Rhianedd Jewell am ei gwaith mewn Astudiaethau Cyfieithu

19 Awst 2016

Cafodd Dr Rhianedd Jewell ei hanrhydeddu yng nghynhadledd flynyddol Academia Europea (Academi Ewrop) yn ddiweddar ar ffurf Ysgoloriaeth Burgen. Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Rhianedd sydd yn gwneud gwaith ymchwil ym maes astudiaethau cyfieithu.

mwy…

Trysorfa archif S4C yn cyfoethogi astudiaethau myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

3 Awst 2016

Mi fydd myfyrwyr sy'n astudio gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol nawr yn gallu defnyddio rhaglenni o archif eang S4C i'w helpu gyda'u hastudiaethau.

mwy…

Llyfr Rhyngweithiol Academaidd Cymraeg cyntaf ar lwyfan cyhoeddi Apple

1 Awst 2016

Mae’r llyfr rhyngweithiol academaidd Cymraeg cyntaf erioed i gael ei gyhoeddi ar lwyfan cyhoeddi Apple, iBooks Store, yn cael ei lansio heddiw ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni.

mwy…