Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Arian ar Gael i Astudio trwy’r Gymraeg

18 Tachwedd 2015

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs pr...

mwy…

O’r Byd ar Bedwar i’r Brifysgol

17 Tachwedd 2015

Mae darpariaeth Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil...

mwy…

Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg yn Arwain y Ffordd Mewn Cynhadledd Ewropeaidd Bwysig

16 Tachwedd 2015

Mae gwaith arloesol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynyddu'r ddarpariaeth addysg uwch cyfrwng Cymrae...

mwy…