Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Yr Athro Gwyn Thomas 1936-2016

15 Ebrill 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi talu teyrnged i’r Athro Gwyn Thomas, a fu farw yn 79 mlwydd oed.

mwy…

Eddie Ladd am 'Wneud yr Amhosib'

14 Ebrill 2016

Bydd y berfformwraig, Eddie Ladd yn cydweithio gyda'r Dr Rhiannon Williams wrth ymgymryd â thasg sy'n ymddangos fel yr un anoddaf iddi eto - fel rhan o ddigwyddiad yn dathlu gwaith yr ysgolhaig adnabyddus, JR Jones.

mwy…

Cynhadledd a Chyfnodolyn y Coleg Cymraeg yn Dathlu Athroniaeth

11 Ebrill 2016

Mae athronyddu yn y Gymraeg yn fyw ac yn iach, ac mae hyn i’w weld yn glir yn rhifyn diweddaraf Gwerddon a chynhadledd ar athronydd o Gymro sydd i’w chynnal ar 21-22 Ebrill dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

mwy…