Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Penodi Llysgenhadon Ôl-radd newydd i’r Coleg Cymraeg

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Wedi cynllun peilot llwyddiannus llynedd, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2021/22 ac mae’r pwyslais ar gadw cysylltiad gyda myfyrwyr ôl-radd sy’n astudio tu allan i Gymru yn elfen hollbwysig eleni.

mwy…

Morgan Siôn Owen o Fangor yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3000

11 Hydref 2021

Morgan Siôn Owen o Benrhosgarnedd, Bangor, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

mwy…

GWOBRWYO MYFYRWYR A DARLITHWYR FEL RHAN O DDATHLIADAU DENG-MLWYDDIANT Y COLEG CYMRAEG

5.10.2021

Ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau i nodi deng mlynedd ers sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyflwynir Gwobrau Blynyddol y Coleg heno (5 Hydref) i rai o’r myfyrwyr Cymraeg disgleiriaf ac mwyaf ymroddedig ac i ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol tuag at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21.

mwy…