Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Penodi Rhys Evans i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi Rhys Evans, Pennaeth Materion Corfforaethol a Pholisi Cyhoeddus, BBC Cymru, yn aelod newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Rhys yn dechrau ar ei swyddogaeth y mis hwn ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

mwy…

Penodi Llysgenhadon Ôl-radd newydd i’r Coleg Cymraeg

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021

Wedi cynllun peilot llwyddiannus llynedd, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2021/22 ac mae’r pwyslais ar gadw cysylltiad gyda myfyrwyr ôl-radd sy’n astudio tu allan i Gymru yn elfen hollbwysig eleni.

mwy…

PENODI 18 O LYSGENHADON YSGOL Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Yn dilyn y cynllun peilot Llysgenhadon Ysgolion llynedd mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ehangu’r cynllun a phenodi mwy o lysgenhadon eleni mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg yn y sector ôl-orfodol.

mwy…