Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Dathlu’r 10: Pen-blwydd Hapus i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dydd Mawrth 10 Mai 2022

Ddeng mlynedd ers ei sefydlu, mae gwaddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y sector addysg uwch yn glir, ac mewn dathliad yn y Senedd heddiw (10 Mai) mae’r sefydliad yn datgan ei fwriad i sicrhau’r un llwyddiant yn y sector ôl-16.

mwy…

LANSIO ADNODDAU DIGIDOL CYMRAEG I FYFYRWYR

Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Mae prosiect arloesol dan arweiniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dod â phrifysgolion ar draws Cymru ynghyd i greu dros 130 o unedau dysgu digidol newydd sbon i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

mwy…

Datganiad gan Dr Ioan Matthews yn dilyn marwolaeth Aled Roberts

Dydd Llun 14 Chwefror 2022

Mewn ymateb i farwolaeth gynamserol Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, meddai Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

mwy…