Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Penodi Cadeirydd Newydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

25 Mawrth 2020

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi mai Gareth Pierce fydd Cadeirydd newydd y Bwrdd o 1 Ebrill 2020.

mwy…

Adnoddau Cyfrwng Cymraeg i Fyfyrwyr Lefel A a Phrifysgol

25 Mawrth 2020

Mae cannoedd o adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr prifysgol a blwyddyn 12 sydd yn astudio adref yn sgil argyfwng Coronavirus.

mwy…

COVID-19: Diweddariad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

19 Mawrth 2020

Mae’r neges hon yn crynhoi rhai o’r camau mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cymryd yn ystod yr ansicrwydd presennol. Mae’r Coleg yn cymryd y camau hyn gan ystyried iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr, cyfeillion y Coleg a’r gymuned ehangach.

mwy…