Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Kizzy Crawford a myfyrwyr yn dod ynghyd i roi perfformiad ecscliwsif o gân wreiddiol i ddathlu deng-mlwyddiant y Coleg Cymraeg.

Dydd Mercher 03 Awst 2022

Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022, bydd y gantores enwog jazz-pop, Kizzy Crawford, yn ymuno â chriw o lysgenhadon talentog y Coleg Cymraeg i roi perfformiad ecscliwsif o gân wreiddiol, ‘10’, gafodd ei gyfansoddi a’i ysgrifennu ar y cyd i ddathlu carreg filltir y Coleg wrth iddo droi’n 10 oed.

mwy…

Lansio Partneriaeth Strategol newydd rhwng y Coleg Cymraeg a Cymwysterau Cymru

Dydd Iau 04 Awst 2022

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion heddiw (dydd Iau 4 Awst) bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Cymwysterau Cymru yn dod ynghyd i lansio Partneriaeth Strategol newydd i sicrhau bod gan ddysgwyr a phrentisiaid sy’n dewis darpariaeth Gymraeg a dwyieithog gymwysterau dwyieithog hygyrch a’u bod ar gael ym mhob maes perthnasol.

mwy…

Y Coleg a Cymwysterau Cymru yn dathlu cynnydd mewn darpariaeth, adnoddau a chymwysterau amaeth Cymraeg a dwyieithog ar faes y Sioe Frenhinol

Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Melanie Owen, cyflwynwraig rhaglen Ffermio, S4C, i arwain digwyddiad arbennig gyda darlithwyr amaeth o’r prifysgolion a’r colegau addysg bellach.

mwy…