Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Medi Gwenllian yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000

Dydd Llun 06 Gorffennaf 2020

Medi Gwenllian Morgan o Ysgol Tryfan, Bangor, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

mwy…

Ap newydd i helpu swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu'n Gymraeg

Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Ar Ddiwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig mae’r Coleg Cymraeg yn lansio ap newydd i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd.

mwy…

Cynhadledd Rithiol Gyntaf i’r Coleg Cymraeg

22 Mehefin 2020

Mewn ymateb i argyfwng Covid-19 a’r cyfnod clo presennol, mae’r Coleg Cymraeg yn falch o gyhoeddi y bydd ei Gynhadledd Ymchwil flynyddol yn cael ei chynnal ar-lein eleni ar 1 Gorffennaf 2020.

mwy…