Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Sefydlu Bwrdd Addysg Bellach a Phrentisiaethau

6 Tachwedd 2019

Sefydlu bwrdd cenedlaethol i yrru’r agenda Addysg Bellach a Phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn ei blaen

mwy…

Gwobrau i Ddau Fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobrau er cof am ddau o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Bydd Michelle Rafferty a Iestyn Tyne yn derbyn Gwobr John Davies a Gwobr Gwyn Thomas mewn digwyddiad arbennig ar faes Eisteddfod Genedlaethol Conwy yn mis Awst.

mwy…

Cyfraniad at Fywyd Cymraeg Prifysgol yn Cael ei Gydnabod

2 Gorffennaf 2019

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch iawn o gyhoeddi mai Rebecca Martin o Brifysgol Abertawe yw pumed enillydd Gwobr Merêd.

mwy…