• Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mynnwch ddysg
yn eich iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sefydliad cenedlaethol sydd yn chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cynnal a datblygu addysg ac ysgolheictod cyfrwng Cymraeg yn ein prifysgolion.

gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Lluniau Diweddaraf

FlickrMwy o luniau ar Flickr...

Newyddion Diweddaraf

Mae un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael y fraint o gydweithio gyda chyn aelod o’r Super Fury Animals.... Darllen mwy...
Dilynwch ni ar Twitter a Facebook Facebook Twitter

Llyfrgell Adnoddau

Mae Llyfrgell Adnoddau'r Coleg yn cynnwys llu o adnoddau digidol agored ar draws nifer o feysydd. Defnyddir yr adnoddau i gefnogi'r ddarpariaeth modiwlau prifysgol ar lwyfan e-ddysgu'r Coleg – Y Porth.

Prosbectws Israddedig 2015

Mae prosbectws y Coleg Cymraeg yn cynnwys gwybodaeth am gyrsiau cyfrwng Cymraeg ar draws y Prifysgolion a chymorth ariannol i astudio drwy'r Gymraeg.

Tystysgrif Sgiliau Iaith

Mae’r Dystysgrif wedi ei datblygu er mwyn galluogi myfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru i ennill cymhwyster sy’n dangos tystiolaeth o’u sgiliau iaith a’u gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.