Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Urddo Tri Cymrawd Newydd i'r Coleg

10 Chwefror 2016

Bydd Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 2 Mawrth 2016 lle bydd tair Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol.

mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol i arwain gwaith gwyddoniaeth yr Eisteddfod Genedlaethol

1 Chwefror 2016

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn arwain gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol dros y tair blynedd nesaf, gan gychwyn eleni yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

mwy…

Trechu tlodi plant yng Nghymru

27 Ionawr 2016

Mae lefelau tlodi plant yng Nghymru yn parhau i fod ymhlith yr uchaf yn y DU. Amcangyfrifir bod tua 200,000 o blant yn byw mewn tlodi.

mwy…