Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi cyllid i gefnogi rhagor o fyfyrwyr Cymraeg i astudio meddygaeth a deintyddiaeth

Dydd Iau 06 Chwefror 2020

Ar ymweliad ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd heddiw (dydd Iau 6 Chwefror 2020), bydd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething AC, yn cyhoeddi cyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi rhagor o ddarpar fyfyrwyr Meddygaeth a Deintyddiaeth Cymraeg i ymgeisio’n llwyddiannus i’r brifysgol.

mwy…

Lansio Cynllun Strategol pum mlynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

5 Chwefror 2020

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, yn ymuno â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn digwyddiad yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, heddiw (dydd Mercher 5 Chwefror) er mwyn lansio Cynllun Strategol y Coleg ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

mwy…

Penodi'r Llysgenhadon Addysg Bellach a Phrentisiaethau Cyfrwng Cymraeg Cyntaf Erioed

Dydd Iau 30 Ionawr 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r llysgenhadon cyntaf erioed o’r sector Addysg Bellach a Phrentisiaethau er mwyn helpu hyrwyddo sgiliau dwyieithrwydd o fewn y Colegau Addysg Bellach ac i’r sector prentisiaethau.

mwy…