Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Ynni, Gwaith a Chymhlethdod: Saith Chwyldro Hanesyddol

1 Tachwedd 2017

Ar nos Fawrth 9 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

mwy…

Beirdd yn Codi Proffil Y Gymraeg Fel Pwnc Mewn Ysgolion ar Hyd a Lled Cymru

20 Hydref 2017

Dros y mis nesaf bydd y Gymraeg yn mynd ar wibdaith o amgylch ysgolion uwchradd Cymru gyda dau fardd adnabyddus er mwyn codi proffil y pwnc ymhlith disgyblion blwyddyn 10 ac 11.

mwy…

Darlithwyr Iechyd Coleg Cymraeg yn Paratoi Gweithlu Dwyieithog y Dyfodol

Dydd Mawrth 3 Hydref 2017

Mae criw o ddarlithwyr o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi bod yn ran annatod o sefydlu a datblygu rhwydwaith sydd wedi ennill un o wobrau Mwy na Geiriau, Llywodraeth Cymru, heddiw.

mwy…

Penodi Llysgenhadon newydd i’r Coleg Cymraeg

12 Ionawr 2018

darllen mwy…