Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Ymateb i'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

22 Mehefin 2017

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn llongyfarch y prifysgolion yng Nghymru sydd wedi sicrhau canlyniadau da yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF).

mwy…

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn Dyfarnu Dwy Ysgoloriaeth am y Tro Cyntaf Erioed

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

Am y tro cyntaf erioed, mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi dyfarnu dwy ysgoloriaeth o £5,000 i fyfyrwyr fydd yn astudio cwrs yn gyfan gwbwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.

mwy…

Cydnabod Catherine Rees am ei chyfraniad yn cefnogi'r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol

24 Mawrth 2017

Mae Catherine Rees, Uwch Reolwr Materion Corfforaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ennill cydnabyddiaeth cenedlaethol am ei defnydd o’r Gymraeg ym maes Adnoddau Dynol.

mwy…