Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinTystysgrif Sgiliau Iaith

Cofrestrwch yma

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Naw yn Dilyn Gradd Doethur o dan Nawdd y Coleg Cymraeg

5 Hydref 2015

Mae naw myfyriwr wedi derbyn cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fydd yn eu galluogi i ddilyn gr...

mwy…

Ymchwilwyr ifanc yn cyhoeddi’n Gymraeg yn Gwerddon

2 Hydref 2015

Mae ymchwilwyr ifanc sy’n derbyn cefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi peth o ffrwyt...

mwy…

Gwyddonwyr yn gwahodd ffermwyr ifanc i gynorthwyo gyda gwaith ymchwil

1 Hydref 2015

Mae gwyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ...

mwy…