Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Gwobrwyo tri myfyriwr am eu llwyddiant a’u cyfraniad at addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Dydd Mercher 05 Awst 2020

Mae tri myfyriwr o brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd wedi ennill gwobrau er cof am dri o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

mwy…

Cyhoeddi pedwar enillydd Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

16 Gorffennaf 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi pedwar enillydd ar gyfer gwobrau Darlithwyr Cysylltiol 2019-20.

mwy…

Medi Gwenllian yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd Gwerth £3,000

Dydd Llun 06 Gorffennaf 2020

Medi Gwenllian Morgan o Ysgol Tryfan, Bangor, yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

mwy…