Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Penodi aelodau newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad tri aelod newydd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Bydd Ann Beynon, Dr Anwen Jones a’r Athro Enlli Thomas wedi dechrau ar eu swyddogaeth erbyn dechrau mis Ebrill ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

mwy…

Dr Hefin Jones yn ymddeol fel Deon y Coleg Cymraeg yn dilyn degawd o gyfraniad

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Ar ddiwedd y mis, bydd Dr Hefin Jones yn ymddeol o’i rôl fel Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rôl y mae wedi ei dal ers sefydlu’r Coleg yn 2011.

mwy…

Prosiect cenedlaethol i ddatblygu adnoddau digidol Cymraeg

23 Mawrth 2021

Mae prosiect arloesol dan arweiniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dod â phrifysgolion ar draws Cymru ynghyd i greu deunyddiau dysgu digidol newydd sbon i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

mwy…