Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Effaith Covid-19 a hiliaeth ar blant yng Nghymru i’w trafod mewn cynhadledd hawliau plant

Bydd effaith Covid-19 ar blant yng Nghymru, profiadau plant o hiliaeth, eiriolaeth plant yn Gymraeg a sut i sicrhau fod llais y plentyn yn cael ei ganfod ymhlith y pynciau o dan sylw mewn Cynhadledd Hawliau Plant i’w chynnal ar-lein ddydd Mercher 24 Chwefror.

mwy…

Penodi'r Llysgenhadon Ysgol Cyntaf Erioed

Dydd Iau 07 Ionawr 2021

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi’r Llysgenhadon Ysgol cyntaf erioed mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru er mwyn helpu i hyrwyddo manteision addysg cyfrwng Cymraeg.

mwy…

Ymddiriedolaeth William Salesbury yn lansio gwobrau newydd

Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020

Agorir enwebiadau heddiw (dydd Iau 10 Rhagfyr) ar gyfer dwy wobr newydd sbon gan Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi eu gweinyddu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer dysgwr yn y sector addysg bellach a phrentisiaethau a myfyriwr ymchwil meddygaeth.

mwy…