Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Artistiaid a darlithwyr yn cydweithio i gefnogi myfyrwyr celf a dylunio

28 Mai 2019

Mae 19 o artistiaid Cymraeg wedi cyfrannu at brosiect i ddangos y cyfoeth o brofiadau sydd i’w cael ym maes celf a dylunio yng Nghymru.

mwy…

Cyhoeddi Enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury

22 Mai 2019

Mae Ymddiriedolaeth William Salesbury wedi cyhoeddi taw James Hope yw enillydd Ysgoloriaeth William Salesbury 2019.

mwy…

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi Aelodau Newydd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr

Dydd Iau 11 Ebrill 2019

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi penodiad pedwar aelod newydd o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Mae Meri Huws, Gareth Pierce, Nia Elias ac Angharad Lloyd-Williams yn dechrau ar eu swyddogaeth yn syth ac yn parhau am gyfnod o bedair blynedd.

mwy…