Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Arian ar gael i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

29 Tachwedd 2016

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2017.

mwy…

“Mynnwch ddysg yn eich iaith” – Maniffesto William Salesbury

9 Tachwedd 2016

Nos Fawrth 15 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, digwyddiad blynyddol sydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

mwy…

Arddangosfa Arbrofol yn Rhoi Llwyfan i Fyfyrwyr Celf a Dylunio

3 Tachwedd 2016

Bydd myfyrwyr Celf a Dylunio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhannu ffrwyth eu llafur mewn arddangosfa yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr wythnos nesaf.

mwy…