Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr yn astudio yn sylweddol trwy gyfrwng y Gymraeg

2 Gorffennaf 2015

Mae buddsoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn meysydd penodol yn talu ar ei ganfed wrth i’r ffig...

mwy…

Myfyrwyr yn Manteisio Ar Gymorth Ariannol Ychwanegol

22 Mehefin 2015

Bydd bron i 180 o fyfyrwyr yn elwa o dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol...

mwy…

Cynhadledd Wyddonol

18 Mehefin 2015

Cynhaliwyd pedwaredd gynhadledd wyddonol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ddydd Llun 8fed o Fehefin 201...

mwy…