Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Tich Gwilym yn parhau i ysbrydoli cerddorion Cymru

20 Mai 2016

Mae Tich Gwilym yn adnabyddus am ei berfformiadau o Hen Wlad fy Nhadau ac am chwarae gyda rhai o artistiaid mwyaf eiconig y sîn roc Gymraeg.

mwy…

Ceinwen yn Ennill Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd

17 Mai 2016

Ceinwen Ann Margaret Jones o Ysgol Brynrefail, Llanrug yw enillydd Ysgoloriaeth Cyngor Gwynedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni.

mwy…

Disgybl o Ysgol Y Preseli yn Derbyn Ysgoloriaeth William Salesbury

5 Mai 2016

Merch o Ysgol y Preseli, Crymych sydd wedi ennill Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 eleni.

mwy…