Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Cynyddu’r Nifer o Fyfyrwyr Meddygaeth Cyfrwng Cymraeg

13 Chwefror 2018

Mae cynllun newydd i gynyddu’r nifer o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith sy’n astudio meddygaeth wedi cael ei lansio gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Prifysgol Abertawe.

mwy…

ARGYFWNG! Penwythnos Meddygaeth Frys I Ddarpar Feddygon

Dydd Iau 25 Ionawr 2018

Mae’n argyfwng yng Nglan-Llyn y penwythnos yma wrth i 30 o fyfyrwyr meddygaeth Cymraeg o brifysgolion ar hyd a lled Cymru a Lloegr gymryd rhan mewn penwythnos meddygaeth frys wledig.

mwy…

Penodi Llysgenhadon Newydd i'r Coleg

5 Ionawr 2018

Mae’r Coleg Cymraeg wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018 er mwyn annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

mwy…