Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Urddo Cymrodyr i'r Coleg Cymraeg

19 Mawrth 2019

Bydd y llenor a’r bardd Catrin Dafydd yn un o dri unigolyn a fydd yn cael eu hurddo yn Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yr wythnos nesa. Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu urddo tri Cymrawd er Anrhydedd eleni sef Catrin Dafydd, y gwyddonydd yr Athro Deri Tomos a’r cyn llyfrgellydd Andrew Green.

mwy…

Gwerddon yn Dathlu'r Cant

18 Mawrth 2019

Mae Gwerddon, e-gyfnodolyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn dathlu cyhoeddi tros gant o erthyglau ymchwil gwreiddiol cyfrwng Cymraeg.

mwy…

Cynhadledd ar gyfer gweithwyr iechyd y dyfodol

20 Chwefror 2019

Bu dros 50 o ddisgyblion blwyddyn 12 o bob cwr o Gymru yn mynychu cynhadledd breswyl dros y penwythnos fel rhan o gynllun y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor.

mwy…