Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI
sgroliosgrolio

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru? Cofia lawrlwytho Ap y Coleg Cymraeg!

app store google play

...neu defnyddiwch y fersiwn ar-leinColeg Cymraeg Cenedlaethol

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

Newyddion

Cyflwyno Gwobrau er Cof am Gewri Cenedl

4 Gorffennaf 2016

Mae dau fyfyriwr wedi eu henwebu i dderbyn gwobrau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er cof am ddau ysgolhaig chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiadau’r Coleg sef y Dr John Davies a’r Dr Meredydd Evans.

mwy…

Adnodd newydd cyfrwng Cymraeg yn olrhain hanes Celf drwy’r oesoedd

21 Mehefin 2016

Mae gwefan newydd ar fin cael ei lansio a fydd yn arf addysgol bwysig wrth godi ymwybyddiaeth disgyblion ysgol a myfyrwyr ynglŷn ag esblygiad Celf, - o’r Oes Neolithig hyd at heddiw.

mwy…

Ymgyrch Genedlaethol yn Pwysleisio Budd Astudio'r Gymraeg

30 Mai 2016

Mae adrannau Cymraeg prifysgolion Cymru, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cydweithio i lansio ymgyrch genedlaethol i hyrwyddo gwerth astudio’r Gymraeg fel pwnc gradd.

mwy…