• Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Beth yw'r Coleg Cymraeg?

Trwy gydweithio â phrifysgolion Cymru, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn sicrhau ac yn datblygu rhagor o gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr Cymru. Mae’n noddi darlithwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig ysgoloriaethau sy’n galluogi i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ddilyn cyrsiau addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg.

gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk

Lluniau Diweddaraf

FlickrMwy o luniau ar Flickr...

Newyddion Diweddaraf

Nos Fercher 12 Tachwedd bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal yr ail ddarlith yng nghyfres Darlith Edward Lhuyd, cyfres ... Darllen mwy...
Dilynwch ni ar Twitter a Facebook Facebook Twitter

Llyfrgell Adnoddau

Mae Llyfrgell Adnoddau'r Coleg yn cynnwys llu o adnoddau digidol agored ar draws nifer o feysydd. Defnyddir yr adnoddau i gefnogi'r ddarpariaeth modiwlau prifysgol ar lwyfan e-ddysgu'r Coleg – Y Porth.

Prosbectws Israddedig 2015

Mae prosbectws y Coleg Cymraeg yn cynnwys gwybodaeth am gyrsiau cyfrwng Cymraeg ar draws y Prifysgolion a chymorth ariannol i astudio drwy'r Gymraeg.

Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg

Fyfyrwyr - cliciwch yma i gofrestru