Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Nifer: Mae o leiaf 150 o Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gael

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) o bwnc yr ysgoloriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant. 

Dyddiad Cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 8 Mai 2018

Byddwch angen Adobe Reader i ddarllen y dogfennau isod. Os ydych yn defnyddio Apple Mac, defnyddiwch Adobe Reader yn hytrach na Preview. Dyma ddolen allanol fydd yn eich galluogi i lawrlwytho Adobe Reader

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Mae pecyn ymgeisio llawn isod ond cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau
lawrlwytha'r ap