Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2020

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg mewn UNRHYW BWNC

Cyrsiau: Unrhyw gwrs sydd yn cynnig 33% o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg

Sut i Ymgeisio:

1. Gwiria bod dy gwrs yn gymwys drwy ddefnyddio ein Chwilotydd Cyrsiau

2. Cwblha'r ffurflen gais ar-lein

Bydd pob cais a dderbynir erbyn diwedd y mis yn cael eu hystyried o fewn 4 wythnos a byddwch yn derbyn cadarnhad gan y Coleg yn dilyn hynny.

* Nid yw unigolion sydd eisoes wedi derbyn Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2020/2021) yn gymwys.

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys

Ffurflen Gais

Defnyddia'r ffurflen yma i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant 2020