Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2021

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg mewn UNRHYW BWNC

Cyrsiau: Unrhyw gwrs sydd yn cynnig 33% o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg

Mynediad 2021: Mae ffenestr ymgeisio ar gyfer mynediad i Brifysgol yn 2021 bellach wedi cau. Bydd ffenest Mynediad 2022 yn agor yn mis Mehefin 2022.