Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £1,500 dros dair blynedd

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 33% o’r cwrs, h.y. 40 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: O leiaf 150 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Mae'r dyddiad cau wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio Ysgoloriaeth Cymhelliant 2019 yn ymddangos yma o fis Medi 2018.

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau
lawrlwytha'r ap