Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £1,500 dros dair blynedd

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 33% o’r cwrs, h.y. 40 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: O leiaf 150 y flwyddyn

Dyddiad cau: Mae'r dyddiad cau ar gyfer mynediad 2016 wedi pasio. Bydd manylion ymgeisio Ysgoloriaeth Cymhelliant 2017 yn ymddangos yma o fis Medi 2016.

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau
lawrlwytha'r ap

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Nifer: Mae o leiaf 150 o Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gael

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) o bwnc yr ysgoloriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant. Mae'r Chwilotydd ar gael ar ffurf Ap hefyd ac yn addas ar gyfer teclynnau iOS ac Android– iPhone ac iPad

Dyddiad Cau: Dylid anfon eich cais ar e-bost at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk erbyn 8 Mai 2017

Byddwch angen Adobe Reader i ddarllen y dogfennau isod. Os ydych yn defnyddio Apple Mac, defnyddiwch Adobe Reader yn hytrach na Preview. Dyma ddolen allanol fydd yn eich galluogi i lawrlwytho Adobe Reader

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ffurflen gais cyn mynd ati i'w chwblhau

Mae pecyn ymgeisio llawn isod ond cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

 

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau
lawrlwytha'r ap