Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg

Cyrsiau: Holwch eich Swyddog Cangen pan fyddwch yn cyrraedd y brifysgol

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2020 yw 16 Hydref 2020. Bydd ffurflen gais a mwy o fanylion gan swyddog cangen y brifysgol

Mae manylion cyswllt Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y brifysgolion isod.

 

Swyddogion Cangen yn y prifysgolion

 

Prifysgol Abertawe

Lois Griffiths

l.w.griffiths@abertawe.ac.uk | 01792 295895

 

Prifysgol Aberystwyth

Dr Tamsin Davies

ted@aber.ac.uk | 01970 628766

 

Prifysgol Bangor

Lois Roberts

l.a.roberts@bangor.ac.uk

01248 388247

 

Prifysgol Caerdydd

Elliw Iwan

iwaneh@caerdydd.ac.uk | 029 2087 5252

 

Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant

Bethan Wyn Davies

B.Davies@tsd.uwtsd.ac.uk | 01267 676618

 

Prifysgol De Cymru

Enfys Owen

Enfys.owen@decymru.ac.uk | 01443 654177

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Daniel Tiplady

dtiplady@cardiffmet.ac.uk | 029 2041 7236

 

Cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau