Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg

Cyrsiau: Holwch eich Swyddog Cangen pan fyddwch yn cyrraedd y brifysgol

Dyddiad Cau: Dyddiad cau mynediad 2019 yw 12 Hydref 2019. Bydd ffurflen gais a mwy o fanylion gan swyddog cangen y brifysgol

 

Cysylltwch gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy ffonio 01267 610400 os ydych angen rhagor o wybodaeth

Chwilotydd Cyrsiau

Defnyddia’r chwilotydd i weld a yw dy gwrs yn gymwys Chwilotydd Cyrsiau