Ysgoloriaeth Cymhelliant

Cymorth Ariannol

Ysgoloriaeth Cymhelliant 2022

Faint: £500 y flwyddyn (neu £1,500 dros dair blynedd)

Pwy: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% o'u cwrs gradd drwy gyfwng y Gymraeg mewn UNRHYW BWNC

Cyrsiau: Unrhyw gwrs sydd yn cynnig 33% o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg

Mynediad 2022: Bydd ffenestr ymgeisio ar gyfer mynediad i Brifysgol yn 2022 yn agor ar 1 Medi 2022. Byddwn yn asesu'r niferoedd fesul mis, felly cyntaf i'r felin!
 
Mae Amodau a Thelerau'r ysgoloriaeth i'w ganfod isod.