Termau

Geiriadur Termau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Termau

Pori
Canlyniadau

Termau Addysg Uwch

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein o dermau wedi’u safoni ar gyfer myfyrwyr a darlithwyr i hwyluso’r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Mae’r geiriadur yn cynnwys termau technegol o ystod eang o feysydd academaidd, gan gynnwys Bioleg, Cemeg, Chwaraeon, y Gyfraith, Cymdeithaseg, Gwyddorau Iechyd, Daearyddiaeth, Hanes, Busnes, Seicoleg, Rheoli Coetiroedd, y Diwydiannau Creadigol a Mathemateg a Ffiseg. Caiff ei ehangu’n gyson i gynnwys mwy o dermau a mwy o feysydd pwnc, ac fe nodir i ba faes y mae pob term yn perthyn.

Ceir diffiniadau gyda rhai o’r termau hyn, gan gynnwys weithiau diagramau, hafaliadau a lluniau i egluro’r term yn well. Yn y diffiniadau, ceir dolenni at dermau eraill cysylltiedig.

Rheolir y gwaith gan Dr Shân Pritchard, terminolegydd wedi ei lleoli yn yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Mae Dr Rhianwen Daniel fel terminolegydd cynorthwyol.

Sicrheir bod pob term a diffiniad yn cydymffurfio â safonau rhyngwladol ISO a gwneir y gwaith mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr pwnc o’r sector addysg uwch a thu hwnt.

Mae’r geiriadur hefyd ar gael fel un o’r geiriaduron termau ar y Porth Termau Cenedlaethol ar http://termau.cymru/ ac o fewn yr Ap Geiriaduron ar gyfer dyfeisiau iOS ac Android.

Os hoffech wybod mwy am y geiriadur neu’r gwaith safoni, neu os hoffech gyfrannu eich arbenigedd maes i’r prosiect, cysylltwch â Shân drwy e-bost: sop44d@bangor.ac.uk.

Golygydd Cyffredinol: Delyth Prys

Golygyddion: Tegau Andrews, Shân Pritchard

Golygydd Cynorthwyol: Rhianwen Daniel

 

ISBN: 978-1-910699-18-8

Termau Addysg Uwch

Geiriadur Termau Y Porth Termau

Termau Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg

Porth Termau