Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Teyrnged yn ymateb i'r newyddion trist am farwolaeth Gareth Pierce

Dydd Sul 04 Gorffennaf 2021

Cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

mwy…

Cynhadledd Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

17 Mehefin 2021

Mae’r rhaglen lawn ar gyfer Cynhadledd Ymchwil y Coleg ar 29 Mehefin 2021 bellach ar gael, ac mae’n cynnig rhywbeth i bawb.

mwy…

PRIFYSGOLION CYMRU YN UNO I LANSIO HWB CYMORTH I FYFYRWYR SY’N MYND I’R BRIFYSGOL

Heddiw (13/05/21) bydd Llywodraeth Cymru a phob un o'r naw prifysgol yng Nghymru yn lansio adnodd ar y cyd gan ddod â chyfoeth o ddeunyddiau ynghyd a fydd yn helpu myfyrwyr sy'n mynd i'r brifysgol am y tro cyntaf i fod yn ‘Barod ar gyfer Prifysgol – yr hwb cyntaf o'i fath yn y DU.

mwy…