Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Hefin David AS yn cwrdd â dysgwyr o Goleg y Cymoedd sy’n elwa ar y ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog newydd

Dydd Llun 06 Chwefror 2023

Yn ystod ymweliad â champws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd, cafodd yr Aelod o’r Senedd lleol dros etholaeth Caerffili, Hefin David, gyfle i gwrdd â dysgwyr sy’n elwa o’r ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog newydd o fewn y coleg addysg bellach wedi ei gefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

mwy…

Agor Eniewbiadau Gwobrau'r Coleg Cymraeg

Dydd Mawrth 31 Ionawr 2023

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau 2023 y Coleg Cymraeg Cenedlaethol! Mae’r gwobrau blynyddol yn dathlu llwyddiannau y myfyrwyr, dysgwyr, prentisiaid a’r darlithwyr mwyaf disglair a’r rheiny sydd wedi cyfrannu’n sylweddol tuag at addysg ôl-orfodol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog dros y flwyddyn.

mwy…

Y Coleg Cymraeg a CBAC yn cyhoeddi enillwyr cyntaf erioed Bwrsariaeth Gareth Pierce

Dydd Iau 12 Ionawr 2023

Cyhoeddir heddiw, dydd Iau 12 Ionawr, mai Lowri Haf Davies, Taylor-James Daughton, ac Alys Ffion Chisholm yw’r tri myfyriwr cyntaf erioed i dderbyn bwrsari gwerth £3,000 yr un er cof am Gareth Pierce, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a chyn Brif Weithredwr Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC), a fu farw ym mis Gorffennaf 2021.

mwy…