Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Canolfan Sgiliaith i Arwain ar Gynllun i Ddatblygu Sgiliau Addysgu Cymraeg a Dwyieithog Staff yn y Sector ôl-16

15 Medi 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn falch i gyhoeddi mai Canolfan Sgiliaith fydd yn arwain ar gynllun hyfforddi a mentora ar gyfer cynyddu’r staff sy’n darparu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog yn y sectorau addysg bellach a phrentisiaethau.

mwy…

Gwobrwyo tri myfyriwr am eu llwyddiant a’u cyfraniad at addysg uwch cyfrwng Cymraeg

Dydd Mercher 05 Awst 2020

Mae tri myfyriwr o brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd wedi ennill gwobrau er cof am dri o Gymry dylanwadol ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

mwy…

Cyhoeddi pedwar enillydd Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

16 Gorffennaf 2020

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi pedwar enillydd ar gyfer gwobrau Darlithwyr Cysylltiol 2019-20.

mwy…