Coleg Cymraeg Cenedlaethol

DY DDYFODOL, DY IAITH, DY DDEWIS DI

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Newyddion

Y Ddraig Amryliw – cynhadledd am Gymru a’r gymuned LHDTC+

18 Ionawr 2022

Ar ddechrau mis Pride (mis Chwefror 2022), cynhelir cynhadledd ‘Y Ddraig Amryliw: Cymru ac LHDTC+’ i drafod agweddau ar y gymuned LHDTC+ yn y Gymru gyfoes a’i chynrychiolaeth yn y diwylliant Cymreig.

mwy…

Penodi Llysgenhadon Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg

17 Ionawr 2022

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2022 i rannu ‘Sŵn y Stiwdants’ ac annog mwy o ddarpar fyfyrwyr i ymddiddori ym maes addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

mwy…

Newyddiaduraeth o Bedwar Ban Byd gyda Maxine Hughes

13 Ionawr 2022

Flwyddyn yn union ers i Joe Biden gael ei urddo yn Arlywydd yr Unol Daleithiau, bydd y newyddiadurwr o Gymru, Maxine Hughes, sy’n byw a gweithio yn Washington, yn cynnal sesiwn gyntaf mewn cyfres o sesiynau ar-lein ar gyfer dysgwyr a myfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa neu astudio newyddiaduraeth.

mwy…